Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних напрямків роботи Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, яка спрямована на:

  • організацію та координацію заходів у сфері міжнародного співробітництва Коледжу з питань освіти та науки, зокрема напрацювання пропозицій щодо його розширення та зміцнення, сприяння встановленню прямих зв’язків із закордонними закладами вищої освіти, а також іншими іноземними партнерами.
  • планування, організацію, координацію та здійснення заходів, пов’язаних з виконанням зобов’язань Коледжу за угодами щодо міжвузівського співробітництва та міжнародними договорами.
  • організацію міжнародних міжвузівських науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.
  • організацію та укладання угод, договорів щодо співпраці, наукового консультування і стажування з навчальними закладами вищої освіти за кордоном.
  • організацію та участь у програмах міжнародного стажування здобувачів вищої освіти, педагогічного і науково-педагогічного складу.
  • організацію та запровадження за ОПП програмами першого бакалаврського рівня подвійного і паралельного дипломування здобувачів вищої освіти.
  • проведення профорієнтаційної роботи серед закордонних закладів вищої освіти та установ.

Структурним підрозділом, який відповідає за координацію міжнародної діяльності Коледжу є відділ міжнародних зв’язків та міжвузівської роботи, головним завданням якого є організація та координація міжнародного та міжвузівського співробітництва у галузі освіти та науки, що здійснює КЛК ХНУВС у межах своїх повноважень, а саме: розширення та поглиблення міжнародних контактів, підвищення авторитету Коледжу в світі, сприяння підвищенню рівня кваліфікації викладачів, курсантів, студентів шляхом координації наукових, науково-педагогічних, освітніх контактів із відповідними інституціями за кордоном та в Україні, узагальнення результатів цієї роботи.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Email: [email protected]

Tel: +38099-90-86-555

Гладирь Ірина Григорівна – начальник відділу міжнародних зв’язків та міжвузівської роботи

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

ХНУВС Facebook

Кременчуцький льотний коледж ХНУВС

 

КЛК ХНУВС Facebook