Мета впровадження в організації системи управління якістю:
• удосконалити систему управління коледжем;
• довести якість освітніх послуг до рівня, який забезпечує виконання вимог стандарту ISO 9001, відомому у всьому світі;
• підтвердити здатність організації забезпечувати надання послуг, які відповідають вимогам замовника, законодавчим та регламентувальним вимогам;
• поліпшити імідж коледжу.

За вимогою стандарту ДСТУ ISO 9001 в коледжі призначений керівник з якості - начальник відділу управління якістю (авіаційна складова) Терещенко Вікторія Олександрівна

. На неї незалежно від інших обов'язків покладена відповідальність і надані відповідні повноваження щодо:

• забезпечення відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015;
• забезпечення запланованих виходів процесів;
• звітування про дієвість системи управління та можливості для поліпшення;
забезпечення сприяння орієнтації на замовника. 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Настанова НЯ 01-2021

Протокол ради з якості

Цілі у сфері якості на 2024 рік

Зміна 1 до НЯ 01-2021

Зміна 2 до НЯ 01-2021