Наявність охоронних документів у педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників

Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ

П.п.

Назва і номер патенту

Винахідники

1

Спосіб виявлення малорозмірного об’єкту тепловізійною камерою: пат u148199/Україна: МПК G01S17/02. G01S13/00.  № U 2021 01628; заявл. 31.03.2021 ; опубл. 14.07.2021

Шмельов Юрій Миколайович,
Цукан Оксана Миколаївна,
Яковлєв Руслан Петрович,
Петченко Марина Валентинівна,
Базик Олександр Іванович

2

Пристрій енергоефективної сонячної фотоелектричної установки / патент на корисну модель № 141657, МПК H02S 10/20 (2014.01), H02S 40/10 (2014.01) № u201908812 заявл. 22.07.2019; опубл. 27.04.2020. Бюл. № 8.  4 c.

Бойко Сергій Миколайович,
Кірюхіна Марина Володимирівна, Шмельов Юрій Миколайович,
Саблін Олег Ігорович,
Хебда Альона Сергіївна,
Борисенко Оксана Миколаївна

3

Лабораторний комплекс для дослідження автономного живлення електротехнічної системи на базі джерел електричної енергії з асинхронними генераторами / патент на корисну модель № 141402, МПК G09B 23/18 (2006.01) № u201908831 заявл. 22.07.2019; опубл. 10.04.2020. Бюл. № 7. 4c.

Бойко Сергій Миколайович,
Кірюхіна Марина Володимирівна, Шмельов Юрій Миколайович,
Саблін Олег Ігорович,
Хебда Альона Сергіївна,
Борисенко Оксана Миколаївна

4

Світлодіодний прожектор-маркер для позначення вертольотних майданчиків / патент на корисну модель № 132470, МПК F21W,F21K,F21S; заявл. 04.10.2018 № u201809901; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4

Головенський Володимир Васильович;
Лісовенко Дмитро Валентинович;
Лісовенко Денис Валентинович

Авторські свідоцтва

П.п.

Назва

Автори

1

Свідоцтво авторського права на твір № 107761 (Комп’ютерна програма «Calibrator»)

Сіора Андрій Сергійович,
Сіора Віра Валеріївна

2

Свідоцтво авторського права на твір № 106402  (Результативність функціонування національної транспортної системи: просторово-часовий аспект)

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Дружинін  Валерій Олегович

3

Свідоцтво авторського права на твір № 106399 (Архітектоніка суб’єктивно-функціонального механізму забезпечення  місцевого ринку праці)

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Старчик Наталія Павлівна

4

Свідоцтво авторського права на твір № 106397 (Суть поняття «інвалідність» в перспективі соціально-трудової інклюзії)

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Романюк  Богдан Федорович

5

Свідоцтво авторського права на твір № 106398 ( Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в суспільство: закордонний і вітчизняний досвід)

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Сосновська Юлія Русланівна

6

Свідоцтво авторського права на твір № 103633 (Контроль і діагностика технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах за допомогою нейромережевих технологій)

Владов Сергій Ігорович,
Шмельова Тетяна Федорівна,
Шмельов Юрій Миколайович

7

Свідоцтво авторського права на твір № 119009 (Наукова стаття «Виклики трансформації антикризового управління підприємствами в сучасних умовах»)

Подлужна Наталія Олександрівна,
Петченко Марина Валентинівна,
Якушев Олександр Володимирович

8

Свідоцтво авторського права на твір № 119254 (Наукова стаття «Factors of venture capital investment activation»)

Тельнова Ганна Володимирівна,
Петченко Марина Валентинівна,
Ткаченко Сергій Олександрович,
Гуржий Тамара Олексіївна,
Пирогов Сергій Олександрович

9

Свідоцтво авторського права на твір № 119319 (Наукова стаття «Фінансове управління корпорацій: емпіричне дослідження факторів впливу на залучення позикових коштів»)

Петченко Марина Валентинівна,
Якушев Олександр Володимирович,
Якушева Оксана Вікторівна,
 Зубарєва Гунель Матлаб кизи

10

Свідоцтво авторського права на твір № 119318 (Наукова стаття «Конкурентоспроможність країни як предмет дискусій у сучасній науці»)

Петченко Марина Валентинівна,
Литовченко Тарас Андрійович

11

Свідоцтво авторського права на твір № 119010 (Монографія «Інтелектуальні системи автоматизації»)

Аврунін Олег Григорович,
Владов Сергій Ігорович,
Петченко Марина Валентинівна,
Семенець Валерій Васильович,
Татарінов Вадим Вадимович,
Тельнова Ганна Володимирівна,
 Філатов Валентин Олександрович,
Шмельов Юрій Миколайович,
Шушляпіна Наталія Олегівна

12

Свідоцтво авторського права на твір № 119316 (Наукова стаття «Вплив фіскальної політики на економічне зростання країн, що розвиваються: досвід та уроки для України»)

Петченко Марина Валентинівна

13

Свідоцтво авторського права на твір № 119317 (Стаття «Трансформація підходів до оцінки конкурентоспроможності України»)

Петченко Марина Валентинівна,
Скачкова Ірина Анатоліївна

14

Свідоцтво авторського права на твір № 117689 (Комп'ютерна програма «ПРОГРАМА ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЗЕРНОВОГО ПОТОКУ ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННІ ЗЕРНА СТРІЧКОВИМИ ЗЕРНОМЕТАЛЬНИМИ МАШИНАМИ»)

Бурдільна Євгенія Володимирівна,
Сергієнко Сергій Анатолійович,
Чорний Олексій Петрович,
Титюк Валерій Костянтинович,
 Рижик Михайло Миколайович,
Пономаренко Олександр Анатолійович