Наукова робота є одним з найважливіших напрямів діяльності Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ та невід’ємною частиною його освітнього процесу, що сприяє підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти. Метою наукової діяльності коледжу є сприяння розвитку наукового і творчого потенціалу учасників освітнього процесу та генерування нових ідей, інновацій і нововведень щодо вирішення сучасних і актуальних проблем теорії і практики в авіаційній галузі.

В коледжі науково-педагогічними, науковими працівниками проводяться наукові дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Наукові дослідження захищаються охоронними документами на право інтелектуальної власності, висвітлюються на науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнях, наукових семінарах, а також шляхом публікацій у фахових виданнях України та виданнях, що індексуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних базах даних.

Науково-педагогічним та науковим складом коледжу ведеться робота по виданню наукових монографій, підручників і навчальних посібників. Викладачі коледжу співпрацюють з провідними підприємствами, установами міста Кременчука та країни. Результатом такої взаємодії є укладені договори надання послуг з наукового консультування. Два роки поспіль на базі коледжу проводилась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів «Авіація, промисловість, суспільство», а з 2020 року ця конференція набула міжнародного статусу.

Щороку до роботи міжнародної конференції долучаються понад 500 провідних науковців/науковиць, фахівців/фахівчинь, аспірантів/аспіранток, здобувачів/здобувачок вищої освіти з закладів вищої освіти України, науково-дослідних центрів, підприємств та установ, закладів передвищої фахової освіти та закордонних закладів вищої освіти. Важливою складовою наукової роботи коледжу є курсантська та студентська наукова робота. Здобувачі вищої освіти долучаються до наукової роботи, є членами наукових гуртків. Результати наукової роботи представлені у збірках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, фахових журналах та виданнях, що індексуються у наукометричних базах. Також щороку курсанти та студенти коледжу активно беруть участь у понад 50 заходах наукового та гендерного спрямування, що проводяться на базі коледжу та за його межами, конкурсах всеукраїнських та міжнародних рівнів та посідають призові місця.