Наукова робота є одним з найважливіших напрямів діяльності Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ та невід’ємною частиною його навчального процесу, що сприяє підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти. Метою наукової діяльності коледжу є сприяння розвитку наукового і творчого потенціалу учасників освітнього процесу та генерування нових ідей, інновацій і нововведень щодо вирішення сучасних і актуальних проблем теорії і практики в авіаційній галузі.

В коледжі педагогічними працівниками проводяться наукові дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Наукові дослідження захищаються охоронними документами на право інтелектуальної власності, висвітлюються на науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнях, наукових семінарах, а також шляхом публікацій у фахових виданнях України та виданнях, що індексуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних базах даних.

Викладачами коледжу ведеться робота по виданню наукових монографій, підручників і навчальних посібників. Викладачі коледжу співпрацюють з провідними підприємствами, установами міста Кременчука та країни. Результатом такої взаємодії є укладені договори надання послуг з наукового консультування. Два роки поспіль на базі коледжу проводилась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів «Авіація, промисловість, суспільство», а з 2020 року ця конференція набула міжнародного статусу.

Важливою складовою наукової роботи коледжу є курсантська та студентська наукова робота. Здобувачі освіти долучаються до наукової роботи, є членами наукових гуртків та проблемних груп. Результати наукової роботи представлені у збірках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Також щороку курсанти та студенти беруть участь у понад 50 олімпіад, конкурсів різних рівнів та посідають призові місця.