Пріоритетні напрями наукових досліджень

Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ

у 2022/2023 н.р.

Тематика наукових досліджень

Ініціатор

1.

Гідроудар у довгому трубопроводі з газовим компенсатором з урахуванням релаксаційних властивостей рідини

Циклова комісія аеронавігації

2.

Дослідження щодо обладнання дозвукових аеродинамічних труб для проведення лабораторних робіт і отримання результатів продувок профілів лопатей вертольота

3.

Моделі передпольотного оцінювання аеронавігаційних даних

4.

Комплексний моніторинг і управління експлуатацією авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах з використанням методів штучного інтелекту

Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

5.

Оцінка ризиків впливу на компоненти навколишнього середовища експлуатації пально-мастильних матеріалів

6.

Дослідження матеріалів для інфрачервоної техніки

Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання

7.

Гравітаційні накопичувачі енергії

8.

Концептуальні аспекти принципової логістичної методики управління діяльністю підприємства

Циклова комісія економіки та управління

9.

Інноваційні технології на транспорті

10.

Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів господарювання України на засадах економіки знань

11.

Підвищення конкурентоспроможності української економіки як чинник економічного зростання в умовах глобалізації

12.

Національні інтереси як основа національної безпеки України

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

13.

Суспільно-політичні та культурні взаємини України з країнами світу, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин

14.

Шляхи і засоби зміцнення національного суверенітету України

15.

Психологія навчання та виховання в сучасних умовах

16.

Дослідження мотивації курсантів до занять фізичною культурою та спортом

17.

Дослідження зміни міцності гірських порід з впливом часу після дії імпульсивних навантажень

Циклова комісія природничих дисциплін

18.

Інформаційно-комунікаційні технології навчання

19.

Електромагнітне випромінювання в авіації

20.

Сучасні інноваційні технології навчання студентів математики

21.

Упровадження мультимедійних технологій під час вивчення іноземної мови

Циклова комісія філологічних дисциплін

22.

Удосконалення мовних навичок з фразеології радіообміну англійською мовою

23.

Застосування вмінь та навичок щодо використання авіаційно-технічної термінології

на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)

24.

Український правопис- повернення до національних засад

25.

Інтерактивні засоби формування мовної компетенції у здобувачів вищої освіти

26.

Питання гендерної стереотипізації українського суспільства в умовах децентралізації

Відділ організації наукової роботи та гендерних питань

27.

Інноваційна активність підприємств транспортної галузі України

28.

Удосконалення організації  транспортної логістики в системі МВС України

29.

Економіко-математичне моделювання та впровадження проєктного підходу в аерокосмічній галузі

30.

Променево-сигнальні системи в прикладних аспектах використання безпілотних літальних апаратів

31.

Використання адитивних технологій при створенні та експлуатації безпілотних літальних апаратів