Пріоритетні напрями наукових досліджень

Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ

у 2021/2022 н.р.

7.

Дослідження конструкцій та електросхем безпілотних літальних апаратів

8.

Національні інтереси як основа національної безпеки України

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

9.

Гуманітарна підготовка майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі з використанням інноваційних технологій

10.

Дослідження мотивації курсантів до занять фізичною культурою та спортом

11.

Дослідження зміни міцності гірських порід з впливом часу після дії імпульсивних навантажень

Циклова комісія природничих дисциплін

12.

Інформаційно-комунікаційні технології навчання

13.

Електромагнітне випромінювання в авіації

14.

Сучасні інноваційні технології навчання студентів математики

15.

Гідроудар у довгому трубопроводі з газовим компенсатором з урахуванням релаксаційних властивостей рідини

Циклова комісія аеронавігації

16.

Дослідження щодо обладнання дозвукових аеродинамічних труб для проведення лабораторних робіт і отримання результатів продувок профілів лопатей вертольоту для використання в курсових роботах з основ аеродинаміки

17.

Моделі передпольотного оцінювання аеронавігаційних даних

18.

Концептуальні аспекти принципової логістичної методики управління діяльністю підприємства

Циклова комісія економіки та управління

19.

Інноваційні технології на транспорті

20.

Сучасні тенденції та напрями вдосконалення обліку, аудиту і оподаткування

21.

Підвищення конкурентоспроможності української економіки як фактор економічного зростання в умовах глобалізації

22.

Питання гендерної стереотипізації українського суспільства в умовах децентралізації

Відділ організації наукової роботи та гендерних питань

23.

Інноваційна активність підприємств транспортної галузі України

24.

Вдосконалення методів зменшення ефективної площі розсіяння безпілотних літальних апаратів та методів їх виявлення і ідентифікації

25.

Удосконалення організації  транспортної логістики в системі МВС України

26.

Променево-сигнальні системи в прикладних аспектах використання безпілотних літальних апаратів

27.

Використання адитивних технологій при створенні та експлуатації безпілотних літальних апаратів

Тематика наукових досліджень

Ініціатор

1.

Безперервність і системність у навчанні англійської мови як запорука тривалих високих результатів

Циклова комісія філологічних дисциплін

2.

Мовленнєво-професійна компетентність авіаційно-технічних спеціалістів

3.

Шляхи розширення лексичного запасу студентів і курсантів у процесі вивчення технічної термінології

4.

Мовознавчий аспект як джерело формування національної ідентичності

5.

Дослідження ступеня ризику забруднення навколишнього середовища складовими пально-мастильних матеріалів при їх використанні та зберіганні

Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

6.

Дослідження матеріалів для інфрачервоної техніки

Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання