В сучасних умовах формування фахівця/фахівчині неможливе без розвитку і систематизації наукових навичок. З метою досягнення цілей гармонійного розвитку здобувачі вищої освіти беруть участь у дослідженнях, що провадяться як в стінах коледжу, так і за його межами. Залучення студентів і курсантів до теоретичних та практичних етапів досліджень дозволяє створити цілісну картину науково-технологічного розвитку оточуючого їх світу, що підвищує рівень загальних і професійних компетенцій.

Курсанти та студенти коледжу є активними учасниками щорічних конкурсів наукових робіт регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів (Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Аграрні науки та продовольство» у номінації «Агроінженерія», Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями: «Електроніка» «Механічна інжеренія», «Комп`ютерні науки», «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», «Політологія», «Техногенна безпека», «Радіотехніка», «Матеріалознавство», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Маркетинг», «Економіка», «Менеджмент», «Гендерні дослідження» та багатьох інших), а системна робота з ними науково-педагогічних (педагогічних) та наукових працівників як керівників забезпечує високий рівень результатів.

Також здобувачі/здобувачки освіти (вищої освіти) щорічно беруть участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика,  Міжнародному фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаємось за нове життя», Всеукраїнському конкурсі есе учнівської та студентської молоді «Мій Шевченко», Міжнародному літературно-мистецькому конкурсі «Роду криниця віща», літературному онлайн-марафоні «Єднаємо душі словом Кобзаря», онлайн-турнірi «Рушійні сили соціально-економічного зростання України у сучасних умовах» та інших.

Щорічно на базі коледжу для здобувачів освіти (вищої освіти) провадиться близько 70 наукових семінарів, круглих столів, тренінгів науково-педагогічними (педагогічними) та науковими співробітниками начального закладу  з залучення експертів практичних підприємств і наукових установ.

Отримані результати наукових досліджень постійно публікуються як в національних, так і в міжнародних виданнях.

Студенти та курсанти проходять курси формування соціальних і професійних компетенцій, що  засвідчуються відповідними сертифікатами.