• Реєстр обліку та оприлюднення публічної інформації
 • Документи
 • Виконавська дисципліна
 • Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Харківський національний університет внутрішніх справ
 • Робота із запитами на інформацію
 • Робота із зверненнями громадян
 • Нормативні документи
 • Оформлення звернень громадян

Основні положення

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органа х виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Харківський національний університет внутрішніх справ, регламентується наказом МВС України від 21.07.2011 № 459.

Складання та подання запитів на публічну інформацію

Доступ до публічної інформації ХНУВС забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 1. Запитувач має право звернутися до Харківського національного університету внутрішніх справ із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.
 2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
 3. Запит на отримання публічної інформації подається до Харківського національного університету внутрішніх справ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або за телефоном (на вибір запитувача).
 4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
 5. Запит на інформацію повинен містити:
  • ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на публічну інформацію (далі – форма запиту), затверджену наказом МВС № 459 (наведена нижче).
 7. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.
 8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі у відділі документального забезпечення ХНУВС, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Харківський національний університет внутрішніх справ.
 9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відділу документального забезпечення із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
 10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Харківського національного університету внутрішніх справ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Завантажити Форму запиту на публічну інформаціюЗавантажити Форму запиту на публічну інформацію

Запит може бути поданий:

 • на поштову адресу – 39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Перемоги 17/6
 • на електронну адресу – [email protected]
 • за телефоном – (05366) 2-23-61, 3-10-21

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно із Законом "Про доступ до публічної інформації" та наказом МВС № 459, у задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

 1. Університет не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 3. не дотримано вимог до запиту на інформацію, вказаних у пункті 5.

Відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.