Увага! Обговорення проекту Положення про олімпіади, конкурси, турніри Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ

З метою стимулювання творчого самовдосконалення здобувачів освіти коледжу та забезпечення якісного контролю за дотриманням норм Положення при проведенні олімпіад, конкурсів, турнірів вносяться зміни до Положення про олімпіади, конкурси, турніри КЛК ХНУВС. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 31.12.2022 за електронною адресою – nmk.nv.klk@gmail.com

Проект ПОЛОЖЕННЯ про олімпіади, конкурси, турніри КЛК ХНУВС

Увага! Обговорення проекту Положення про науковий гурток здобувачів освіти (вищої освіти) в Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ

З метою виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи здобувачів освіти (вищої освіти); поглиблення досліджень за проблематикою наукової діяльності ЦК за участю здобувачів освіти (вищої освіти); набуття навичок наукової роботи; залучення обдарованих здобувачів освіти (вищої освіти) до науково-дослідної діяльності у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 09.12.2022 року за електронною адресою – klk.nauka@gmail.com

Проект ПОЛОЖЕННЯ КЛК ХНУВС про наукові гуртки

Увага! Обговорення проекту Положення про дотримання академічної доброчесності у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ

З метою дотримання принципів академічної доброчесності та її забезпечення учасниками освітнього процесу у Коледжі розроблено проєкт Положення про дотримання академічної доброчесності у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 09.12.2022 року за електронною адресою – klk.nauka@gmail.com

Проект ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності у КЛК ХНУВС

Увага! Обговорення проекту Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ

З метою забезпечення якості вищої освіти (фахової передвищої освіти) та подальшого її розвитку у Коледжі розроблено проєкт Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 12.05.2022 року  за електронною адресою - nmk.nv.klk@gmail.com

Проект ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників КЛК ХНУВС

Увага! Обговорення проекту Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ

З метою організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу іноземних закладів вищої освіти (наукових установ) у Коледжі розроблено проект Положення про реалізацію права на академічну мобільність у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 10.02.2022 року за електронною адресою - vmz.klk@gmail.com 

Проект ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність у КЛК ХНУВС

Увага! Обговорення проєкту Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників в КЛК ХНУВС

З метою забезпечення якості вищої освіти (фахової передвищої освіти) та подальшого її розвитку у Коледжі розроблено проєкт Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 17.05.2020 року  за електронною адресою - nmk.nv.klk@gmail.com

Проект Положення про підвищення кваліфікації

Увага! Обговорення проєкту Положення про дотримання академічної доброчесності в КЛК ХНУВС

З метою забезпечення якості вищої освіти (фахової передвищої освіти) та подальшого її розвитку у Коледжі розроблено проєкт Положення про дотримання академічної доброчесності у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 19.11.2020 року  за електронною адресою -   klk.nauka@gmail.com

Проект Положення про дотримання академічної доброчесності

Увага! Обговорення проекту Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів освіти КЛК ХНУВС

З метою формування у здобувачів освіти КЛК ХНУВС індивідуальної освітньої траєкторії  у Коледжі розроблено проєкт  Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів освіти у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 19.11.2020 року за електронною адресою -  nmk.nv.klk@gmail.com

Проект Положення про індивідуальну освітню траєкторію

Увага! Обговорення проекту Положення про порядок визнання у КЛК ХНУВС результатів навчання, здобутих у неформальній та або інформальній освіті

З метою визнання у КЛК ХНУВС результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, у Коледжі розроблено проєкт  Положення про порядок визнання у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 17.11.2020 року за електронною адресою -  nmk.nv.klk@gmail.com

Проект Положення про порядок визнання у КЛК ХНУВС результатів навчання, здобутих у неформальній та або інформальній освіті

Увага! Обговорення проекту Положення про реалізацію права на академічну мобільність у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС

З метою організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу іноземних закладів вищої освіти (наукових установ) у Коледжі розроблено проект Положення про реалізацію права на академічну мобільність у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації до 26.03.2020 року за електронною адресою - nmk.nv.klk@gmail.com

Проект Положення про реалізацію права на академічну мобільність у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС

У зв’язку переглядом освітніх програм Кременчуцького льотного коледжу НАУ циклова комісія авіаційного транспорту працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Авіаційний транспорт (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», галузі знань 27 «Транспорт». Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Корпоративна електронна адреса гаранта освітньої програми - leps.nv.klknau@gmail.com Давиденко Михайло Федорович.

Проект ОПП 272 ТМ Б КЛК


У зв’язку з переглядом освітніх програм Кременчуцького льотного коледжу НАУ циклова комісія авіаційного транспорту працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Авіаційний транспорт (Аеронавігація)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», галузі знань 27 «Транспорт». Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Корпоративна електронна адреса гаранта освітньої програми - leps.nv.klknau@gmail.com Давиденко Михайло Федорович.

Проект ОПП 272 Аеронавігація Б КЛК НАУ


У зв’язку переглядом освітніх програм Кременчуцького льотного коледжу НАУ циклова комісія авіаційного транспорту працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Авіаційний транспорт (Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», галузі знань 27 «Транспорт». Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Тягній Володимир Григорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. Корпоративна електронна адреса гаранта - leps.nv.klknau@gmail.com.

Проект ОПП 272 ТПМ Б КЛК


У зв’язку прийняттям Стандарту вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН від 29.10.2018 р. №1165) та у зв’язку переглядом освітніх програм Кременчуцького льотного коледжу НАУ циклова комісія менеджменту організацій транспорту працює над внесенням змін до освітньо-професійної програми «Менеджмент (Логістика)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чекаємо на ваші пропозиції та рекомендації. Гарант освітньо-професійної програми Цимбалістова Олена Абдурахимівна, кандидат економічних наук. Корпоративна електронна адреса гаранта - mot.nv.klknau@gmail.com

Проект ОПП 073 Логістика Б КЛК