Мотиваційний лист – це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому закладі освіти. По-друге, має вмотивувати заклад освіти зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

У закордонних закладах освіти оцінювати мотиваційні листи – давня практика. В Україні ж лише третя вступна кампанія, коли діє така новація. Вона була введена із січня 2020 року Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». У 2022 році подання мотиваційного листа при вступі є обов’язковою вимогою для прийняття заяви вступника на розгляд приймальною комісією.

Вимоги до мотиваційного листа

Обсяг 1,5–3 сторінки, документ Word, класичний для ділового стилю 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци.

Що потрібно викласти в листі:

– проаналізувати досягнення та особисті якості;

– зібрати максимум інформації про заклад освіти та обрану спеціальність;

– занотувати інформацію з надлишком, тобто згадати по роках усі шкільні успіхи, участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі. Важливий досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах;

– обрати лише те, що має безпосередній стосунок до бажаної спеціальності;

– підкреслити хороші академічні результати з предметів, які в пріоритеті для цієї спеціальності. Якщо навіть вони не такі ідеальні, як хотілося, можна вказати, що ці науки викликали цікавість, легко давалися, спонукали глибше занурюватися в тему;

– не потрібно вигадувати чи перебільшувати. В ідеалі викласти те, що можна довести (документами, навичками).

Структура мотиваційного листа

  1. «Шапка» у правому верхньому куті листа:
Директорові Кременчуцького льотного коледжу
Харківського національного університету внутрішніх справ
Руслану ЯКОВЛЄВУ

  1. Вступ, який починається з особистого звертання в шанобливій формі. У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете.
  2. Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про виш, чому хочете навчатися саме в ньому, чому університет має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання.
  3. Підсумки: два-три речення, де вступник підтверджує, що готовий до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.

 

Стилістичні вимоги до мотиваційного листа:

– Послідовність та аргументованість викладу — це головне.

– Під кожну тему відводиться не більш ніж абзац.

– Не треба писати довгими реченнями.

– Неприпустимі жаргонні слова (вони зводять враження нанівець), орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки.

 

Критерії аналізу мотиваційних листів абітурієнтів КЛК ХНУВС

Критерій

Змістовний вияв критерію

Рівень

1

Мотивація до навчання та подальшої професійної діяльності

У листі у повній мірі розкрита мотивація щодо вибору ЗВО, спеціальності, використання здобутих знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні. Абітурієнт бачить себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця. Наведено приклади осіб, які працюють за певною спеціальністю та які спонукали вступника до цього вибору.

Високий

Лише частково визначена мотивація вступника, або недостатньо обґрунтовано бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця.

Середній

Не визначена мотивація вступника, або не обґрунтоване бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця.

Низький

2

Аналіз власних здобутків, які сприятимуть успішному навчанню

У листі проаналізовано власні здобутки та компетенції, які сприятимуть навчанню саме у цьому ЗВО; виявлено зацікавленість у вивченні окремих навчальних дисциплін, які абітурієнт вважає важливими для майбутнього фаху; є дані про участь у олімпіадах.

Високий

Під час написання листа проаналізовано власні здобутки та компетенції, які сприятимуть навчанню саме у цьому ЗВО, але абітурієнт не виявляє зацікавленості у вивченні конкретних навчальних дисциплін, які, на його думку, є важливими для професійного становлення.

Середній

У листі надано перелік власних освітніх  здобутків, але абітурієнт не аналізує, як вони сприятимуть навчанню саме у цьому ЗВО, і не виявляє зацікавленості у вивченні конкретних навчальних дисциплін.

Низький

3

Аналіз власного досвіду в суспільної діяльності, самовизначення в соціумі

У листі є роздуми щодо самовизначення в соціумі; розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням; описані власні навички в громадській діяльності, участь у спортивних секціях, змаганнях тощо, творчих конкурсах, учнівських наукових гуртках та інше.

Високий

Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі, не обґрунтовано власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, однак описані власні навички в громадській діяльності, участь у спортивних секціях, змаганнях тощо, творчих конкурсах, учнівських наукових гуртках та інше.

Середній

Під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі, не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутній опис громадської діяльності

Низький

4

Логічність, послідовність тексту

У листі виявляється зосередженість на запропонованій проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (має логічний і послідовний виклад)

Високий

У листі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

Середній

Лист містить окремі тези, які не поєднані логічно.

Низький

5

Мовне оформлення

Лист написано грамотно, орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки відсутні.

Високий

Лист написано стилістично вірно, але є незначна кількість орфографічних і (або) пунктуаційних помилок

Середній

Лист написано із наявністю стилістичних, орфографічних і пунктуаційних помилок

Низький

 

Бланк для аналізу мотиваційного листа абітурієнта

(члени комісії по розгляду мотиваційних листів роблять позначки у відповідних клітинках)

Рівень представлення критерію

       Критерій

Високий

Середній

Низький

1

Мотивація до навчання та подальшої професійної діяльності

 

 

 

2

Аналіз власних здобутків, які сприятимуть успішному навчанню

 

 

 

3

Аналіз власного досвіду в суспільної діяльності, самовизначення в соціумі

 

 

 

4

Логічність, послідовність тексту

 

 

 

5

Мовне оформлення