ГЛАДИРЬ
Ірина Григорівна

Начальник відділу міжнародних зв’язків та міжвузівської роботи

Відділ міжнародних зв’язків та міжвузівської роботи створено для планування, організації та координації міжнародного та міжвузівського співробітництва у галузі освіти та науки, що здійснює КЛК ХНУВС у межах своїх повноважень, а саме: розширення та поглиблення міжнародних контактів, підвищення авторитету Коледжу в світі, сприяння підвищенню рівня кваліфікації викладачів, курсантів, студентів шляхом координації наукових, науково-педагогічних, освітніх контактів із відповідними інституціями за кордоном та в Україні, узагальнення результатів цієї роботи.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»; постановами Верховної Ради України; актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України; Статутом Університету; Положенням про Коледж; цим Положенням; наказами Університету; а також наказами, дорученнями Коледжу, розпорядженнями директора Коледжу та його заступників.

Основними завданнями відділу міжнародних зв’язків та міжвузівської роботи є:

  • розроблення, організація та координація заходів у сфері міжнародного та міжвузівського співробітництва КЛК ХНУВС з питань освіти та науки, зокрема напрацювання пропозицій щодо його розширення та зміцнення, сприяння встановленню прямих зв’язків із вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти, а також іншими іноземними партнерами.
  • планування, організація, координація та здійснення заходів, пов’язаних з виконанням зобов’язань КЛК ХНУВС за угодами щодо міжвузівського співробітництва та міжнародними договорами.
  • організація та проведення міжвузівських науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо, зокрема міжнародних.
  • організація та укладання угод, договорів щодо співпраці, наукового консультування і стажування з навчальними закладами вищої освіти України та за кордоном.
  • організація та участь у програмах міжнародного стажування здобувачів вищої освіти, педагогічного і науково-педагогічного складу.
  • організація та запровадження за ОПП програмами першого бакалаврського рівня подвійного і паралельного дипломування здобувачів вищої освіти.
  • проведення профорієнтаційної роботи серед закордонних закладів вищої освіти та установ.  

Контактна інформація:

E-mail: vmz.klk@gmail.com

Склад відділу міжнародних зв’язків та міжвузівської роботи

БУГРІЙ Оксана Асанівна

Економіст Відділу

БАКУТА Сергій Валерійович

Перекладач Відділу

СТЕЛЬМАХ Світлана Вадимівна

Фахівець Відділу