Голова циклової комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання,
кандидат технічних наук,
старший викладач циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Волканін Євген Євгенович

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання є структурним підрозділом відділення фахової підготовки навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Історія циклової комісії:

Циклова комісія розпочала свою роботу з початку заснування Кременчуцького льотного коледжу у 1960 році. Спочатку вона входила до складу циклової комісії Спеціальних предметів авіаційної техніки. На початку 80-х років циклова комісія була остаточно відокремлена і перейменована на циклову комісію авіаційного і радіоелектронного обладнання. В той час на цикловій комісії працювали висококваліфіковані викладачі, такі як Роппа Е.М., Булгаков А.С., Колонтаєвський І.А., Ткаченко В.П., Фаткін С.С., лаборанти Колєснік О.М., Колєснік В.М. та інші. Завдяки їхній праці були створені і облаштовані аудиторії за типами повітряних суден, лабораторії та процедурні тренажери. З роками неодноразово змінювалися керівники циклової комісії, постійно оновлювався науково-педагогічний склад.

З 2018 року циклову комісію очолювала голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії Хебда Альона Сергіївна.

З 2023 року циклову комісію очолює голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Стущанський Юрій Васильович.

 Циклова комісія є випусковою за трьома спеціальностями:

 

       • 173 Авіоніка (Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів) за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр
       • 173 Авіоніка (Авіоніка) за першим бакалаврським ступенем вищої освіти
       • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханіка) за першим бакалаврським ступенем вищої освіти.

Основним завданням циклової комісії Авіаційного і радіоелектронного обладнання є забезпечення комплексної підготовки спеціаліста, розвиток його творчих здібностей, вміння формулювати і вирішувати проблеми своєї спеціальності та творчо використовувати свої знання в своїй практичній діяльності. Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України  та для підприємств різних форм власності та роду діяльності з різних спеціальностей.

Основні напрямки роботи циклової комісії:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;
 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються цикловою комісією;
 • організація і здійснення на належному методичному рівні навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • підготовка та систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються цикловою комісією;
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами циклової комісії під час проведення занять, поза навчальної роботи, перепідготовки та стажування;
 • керівництво науковою роботою курсантів, слухачів і студентів, організація роботи проблемних гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури;
 • проведення профорієнтаційної роботи серед учнів середніх загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів;
 • моніторинг потреб авіапідприємств для допомоги працевлаштування випускників.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються цикловою комісією авіаційного і радіоелектронного обладнання:

освітній ступінь «бакалавр»

 

 • Авіаційні прилади та інформаційно-вимірювальні системи авіоніки повітряних судів та безпілотних літальних апаратів
 • Авіоніка
 • Альтернативні джерела енергії
 • Бортові електрифіковані комплекси конкретних типів повітряних суден
 • Вступ до спеціальності (основи авіації МВС України)
 • Експлуатація авіаційного і радіоелектронного обладнання: Вертоліт Мі-2
 • Експлуатація авіаційного і радіоелектронного обладнання: Вертоліт Мі-8МТВ
 • Електричні системи і мережі
 • Електрообладнання повітряних суден та безпілотних літальних апаратів
 • Електрообладнання ПС

Електропостачання повітряних суден та безпілотних літальних апаратів

 • Електропостачання ПС
 • Загальні знання дистанційно пілотованих повітряних суден: Бортове і наземне обладнання безпілотних літальних апаратів
 • Загальні знання дистанційно пілотованих повітряних суден: Схемотехніка безпілотних літальних апаратів
 • Загальні знання про ПС: Електропостачання
 • Загальні знання про ПС: Прилади
 • Загальні знання про ПС: Радіообладнання
 • Засоби та електрифіковані системи життєзабезпечення
 • Зв'язок
 • Зв'язок (VFR, IFR)
 • Мікроконтролерні пристрої електромеханічних систем
 • Моделювання та методи оптимізації електромеханічних систем
 • Основи авіаційної радіоелектроніки та автоматики
 • Основи електрики та електроніки
 • Основи електрики та електроніки, електричні вимірювання та їх стандартизація
 • Основи електропривода
 • Основи релейного захисту та автоматизації систем
 • Пілотажно-навігаційні комплекси конкретних типів повітряних суден
 • Радіотехнічні системи навігації
 • Системи автоматизованного проектування
 • Системи електропостачання
 • Спеціальні розділи електроенергетики
 • Теорія автоматичного управління
 • Цифрова техніка/Електронні інструментальні системи

 

освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»

 

 • Авіаматеріалознавство
 • Авіаційна техніка: історія та сучасність
 • Авіаційне та радіоелектронне обладнання вертольота Мі-2
 • Авіаційні електричні машини
 • Авіаційні прилади та інформаційно-вимірювальні системи авіоніки
 • Бортові електрифіковані комплекси
 • Бортові пілотажно-навігаційні комплекси
 • Вступ до спеціальності (основи авіації МВС України)
 • Експлуатація авіаційного і радіоелектронного обладнання: Вертоліт Мі-8МТВ
 • Електроавтоматика повітряних суден
 • Електроніка, мікросхемотехніка та мікропроцесорні пристрої
 • Електрообладнання повітряних суден
 • Електропостачання повітряних суден
 • Електротехніка та електроніка
 • Засоби контролю та реєстрації параметрів польоту
 • Засоби та електрифіковані системи життєзабезпечення
 • Комп’ютерні інтегровані системи авіоніки
 • Основи авіаційного радіозв'язку, радіолокації та радіонавігації
 • Основи електрики та електроніки
 • Сучасні джерела енергії
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теорія автоматичного управління
 • Технічна експлуатація та основи надійності і ефективності АЕФК
 • Технології

 

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, є авторами великої кількості наукових публікацій, патентів, науково-дослідних робіт, наукових посібників, монографій тощо. Деякі викладачі циклової комісії є інструкторами та екзаменаторами теоретичної підготовки слухачів за вимогами «Part-66», «Part-147» є розробниками навчально-методичної документації, відповідно цих стандартів.

Метою підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців на цикловій комісії курсанти залучаються до наукових досліджень під час відвідування проблемних гуртків, зокрема на цикловій комісії їх сім. Викладачі циклової комісії активно приймають участь у профорієнтаційний роботі коледжу.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Гаврилюк Юрій Миколайович

професор циклової комісії

кандидат технічних наук

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Шокарьов Дмитро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль ORCID

Переглянути профіль у Google Академії

Юрко Олексій Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль ORCID

Переглянути профіль у Google Академії

Стущанський Юрій Васильович

викладач-методист циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бойко Сергій Миколайович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Васін Ігор Іванович

викладач циклової комісії

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Кухаренко Дмитро Володимирович

викладач циклової комісії

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID