Здобувачі освіти групи ТПМдбср-22-1, спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами» Гринь С.С. та Соломоненко М.О. під керівництвом досвідчених науковців д.т.н.,проф. Шмандія В.М. та к.т.н., доц. Ригас Т.Є. за результатами проведених наукових досліджень підготували статтю «Аналіз забруднення підземних вод в зоні впливу сміттєзвалища» та опублікували її у колективній монографії «ЕКОЛОГІЯ. ДОВКІЛЛЯ. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – 2024». – Полтава: НУ «Полтавська політехніка», Видавництво «Астрая».- 2024. – С.169 -180.