09 квітня 2024 року викладачем циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом Інною Дєрябіною разом з завідувачем відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Оксаною Тріско та фахівцем відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Кариною Франкевич, було проведене бінарне заняття з навчальної дисципліни «Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології» для здобувачів освіти навчальної групи Пдср-20-1б освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Аеронавігація спеціальності 272 Авіаційний транспорт.

Під час навчального заняття на тему «Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки» здобувачі освіти ознайомилися з захисними властивостями людського організму; видами поведінки людини та її психічною діяльністю: психічні процеси, стани, властивості. Були  обговорені питання про види напруження, психоемоційні напруження (стрес). Розглянуті психотипи за реакцією людей на небезпеку та частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в районі НС.

Оксана Тріско надала рекомендації щодо розуміння відносин, механізмів думок, почуттів, поведінки; що допомагає у розв’язанні труднощів, пов'язаних з емоціями та мисленням. Були запропоновані ситуаційні задачі, як упоратися з труднощами, які впливають на психічне здоров'я: тривогою, страхом, травмою, стресом, залежністю тощо.

Кариною Франкевич були розкриті питання розвитку навичок, потрібних для здорової психіки: вміння розв'язувати проблеми, керувати стресом, емоційну регуляцію.

Наприкінці заняття психологи відповіли на питання здобувачів освіти, які їх зацікавили найбільше. 

Заняття відбувалося в доброзичливій та дружній атмосфері. Мета бінарного заняття досягнута.