02 квітня 2024 року викладачем циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом Інною Дєрябіною разом з завідувачем відділення практики (навчальної та виробничої) Віталієм Головатенком, було проведене бінарне заняття з навчальної дисципліни «Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології» для здобувачів освіти навчальної групи Пдср-20-1б освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Аеронавігація спеціальності 272 Авіаційний транспорт.

Під час навчального заняття на тему «Безпека праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами» здобувачі освіти ознайомилися з заходами безпеки при технічному обслуговуванні й заправці ПС, які регламентуються: державними і галузевими стандартами Системи стандартів безпеки праці; настановами з виконання польотів, технічної експлуатації й ремонту авіаційної техніки; регламентами технічного обслуговування; технологією ремонту; інструкціями з безпеки праці та ін.

Віталій Головатенко надав рекомендації щодо заправки ПС пальним, мастилом і спеціальними рідинами; про заправку ПС тільки в місцях, обладнаних протипожежними засобами і заземлювальними пристроями, із заправних автомашин або з інших спеціальних заправних засобів, які мають справні фільтрувальні, забірні і роздавальні пристрої і заземлення, а також інше необхідне обладнання (пожежні засоби, колодки проти самоскачування автомобіля тощо); пальне, мастило, спеціальні рідини, які заправляють в ПС, мають відповідати типу ПС і потребують дозволу лабораторії на їх заправку. Наприкінці заняття він відповів на питання здобувачів освіти, які їх зацікавили найбільше.  

Заняття відбувалося в доброзичливій та дружній атмосфері. Мета бінарного заняття досягнута.