27 березня 2024 року на цикловій комісії технічного обслуговування авіаційної техніки викладачем, канд. хім. наук, доцентом Тетяною Козловською був проведений науковий семінар «Екологічний тероризм під час воєнних дій» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 173 «Авіоніка» за освітньо-професійною програмою 173 «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (група ТЕдбср-22-1).

Тетяна Козловська розповіла про екологічний тероризм не з класичної точки зору визначення екологічного тероризму, а з урахуванням небезпечних воєнних чинників і їх впливу на всі компоненти навколишнього природного середовища, техногенні об’єкти і життя людей.

Необхідність зазначених знань в умовах воєнних дій є актуальною, оскільки дозволяє орієнтуватись у значному потоці інформації в соціальних мережах, інтернет-ресурсах, оскільки останнім часом доводиться стикатись з викривленням інформації, спотворенням дійсної картини негативного впливу війни на існування всього живого.

Були розглянуті питання стосовно забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, природних вод, наслідків пожеж, загибелі рослин і тварин, у тому числі червонокнижних, стан заповідників і національних парків, що знаходяться під окупацією, руйнування промислових об’єктів.

Окремим питанням постали виклики, пов’язані з війною, стосовно стану гребель гідроелектростанцій і об’єктів атомної енергетики.

Багато запитань викликала інформація стосовно радіаційного забруднення соціального і природного середовища на випадок техногенних руйнувань об’єктів атомної енергетики.

Здобувачі вичерпно відповідали на поставлені запитання, цікавились новітніми напрямами досліджень щодо забруднення компонентів природного середовища токсичними хімічними речовинами, що утворюються під час вимушених пожеж в умовах воєнних дій.