13 листопада 2023 року викладачем циклової комісії економіки, соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін, викладачем Олександрою Полторацькою за участю провідного інженера-теплоенергетика Володимира Рябіщука було проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти навчальної групи ТМдбср-21-1 ТМдбср-21-2, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів», галузь знань 27 «Транспорт», спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» освітньо професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр».

Під час проведення бінарного заняття на тему «Цикл Отто. Цикл Брайтона. ККД теплової машини Карно» здобувач освіти набули теоретичних знань щодо конструкції та експлуатації теплової машини, а також з'ясували умови роботи ідеальної теплової машини.

Були розглянуті найбільш відомі дослідження можливого підвищення ККД теплових машин.

Наприкінці заняття Володимир Рябіщук відповів на запитання здобувачів освіти із зазначеної теми.

Під час проведення бінарного заняття добувачі освіти отримали безліч потрібної інформації для їх майбутньої професійної діяльності.