Авторським колективом у складі заступника директора Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ з навчально-методичної та виховної роботи, кандидата технічних наук ЮРІЯ ШМЕЛЬОВА, завідувача відділення фахової підготовки навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидата технічних наук СЕРГІЯ ВЛАДОВА, доцентки кафедри соціальних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидатки економічних наук, доцентки МАРИНИ ПЕТЧЕНКО, завідувача кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора технічних наук, професора, Лауреата Державної премії України в галузі освіти ОЛЕГА АВРУНІНА, професора кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки (до 2022 року – ректора Харківського національного університету радіоелектроніки), доктора технічних наук, професора, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреата Державної премії України в галузі освіти ВАЛЕРІЯ СЕМЕНЦЯ та інших авторів отримано свідоцтво авторського права на твір щодо результатів новітніх досліджень, викладених у монографії «Інтелектуальні системи автоматизації». Завдяки невтомній творчій діяльності вчених наша держава зберігає свій науковий потенціал і посідає гідне місце у світовому науковому співтоваристві.