Відповідальною з академічної доброчесності та гендерних питань, кандидаткою економічних наук, доценткою Мариною Петченко та співробітниками відділу організації наукової роботи та гендерних питань Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ кандидатом технічних наук Вадимом Орлом, кандидаткою технічних наук, доценткою Іриною Скачковою проведено науковий семінар на тему «Особливості розробки та правління проєктами і програмами в сучасних умовах» для співробітників та здобувачів вищої освіти коледжу.

Спікеркою заходу виступила Ірина Скачкова – кандидатка технічних наук, доцентка, наукова співробітниця відділу організації наукової роботи та гендерних питань Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Метою наукового семінару є підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу щодо особливостей розробки та правління проєктами і програмами в сучасних умовах серед здобувачів вищої освіти та співробітників КЛК ХНУВС. Під час наукового заходу були розкриті питання: понятійний апарат, особливості та властивості проєктів; класифікація проєктів; внутрішнє та зовнішнє середовище проєктів; особливості планування проєкту; життєвий цикл проєкту; календарне планування проєкту; планування ресурсів проєкту; асоціації в області управління проєктами та ін.

Усі учасники/учасниці наукового семінару брали активну участь в обговоренні, ділилися своїм особистим досвідом і думками щодо проєктної діяльності. У заході взяли участь викладачі та здобувачі/здобувачки вищої освіти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.