Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм є однією з основних процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності в Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ.

Запрошуємо всіх зацікавлених стейкхолдерів до обговорення та удосконалення освітньо-професійної програми з підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за посиланням