Викладачкою-методисткою циклової комісії природничих дисциплін Світланою Грибановою за участі кандидатки економічних наук, в.о. завідувачки відділення навчально-методичної роботи та організації ліцензування навчального відділу КЛК ХНУВС Людмили Олійник для здобувачів освіти спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Організація обслуговування на транспорті" було організоване та проведене бінарне заняття з навчальної дисципліни «Інформатика» за темою «Основи статистичного аналізу даних». 

Під час практичного заняття здобувачі освіти ознайомилися із завданнями статистичного аналізу, етапами статичного дослідження, методами отримання та опрацювання даних, а також статистичними характеристиками ряду даних та функціями їх опрацювання засобами електронних таблиць.

Людмила Леонідівна, використовуючи багаторічний досвід роботи головного спеціаліста управління статистики у місті Кременчуку, надала студентам ґрунтовні змістовні знання з практичного використання статистичного аналізу даних. Проведення бінарного заняття дозволило здобувачам освіти інтегрувати отримані теоретичні знання з практикою збору та обчислення основних статистичних даних.