ОГОЛОШЕННЯ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України "Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 

ПО КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ЛЬОТНОМУ КОЛЕДЖУ:

 

по навчальному відділу:

 

Професор – 4,47 ставки, в тому числі для викладання дисциплін:

Хімія; Фізична хімія; Органічна хімія; Пально-мастильні матеріали; Хімія, пально-мастильні матеріали та авіаційне матеріалознавство – 1 ставка;

Хімія – 0,18 ставки (сумісництво);

Принципи польоту (аерогідрогазодинаміка); Основи аеродинаміки та динаміки польоту; Основи динаміки польоту – 0,9 ставки;

Діагностична техніка та комплекси; Теорія автоматичного управління; Переддипломна практика; Кваліфікаційна робота бакалавра – 0,5 ставки;

Гідравліка і гідромеханічні машини; Гідравліка і гідромеханічні системи; Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки – 0,41 ставки (сумісництво). Історія України та української культури; Політологія; Громадянська освіта; Конституційне право – 1 ставка;

Історія України та української культури; Історія науки і техніки; Політологія; Історія держави і права України; Правознавство – 0,48 ставки.

 

Доцента – 2 ставки, в тому числі  для викладання дисциплін:

Теоретична механіка; Технічна механіка; Опір матеріалів,  теоретична механіка та опір матеріалів, матеріали та деталі, деталі машин – 1 ставка;

Теоретична механіка; Технічна механіка; Опір матеріалів,  теоретична механіка та опір матеріалів, матеріали та деталі, деталі машин – 0,5 ставки (сумісництво);

Вища математика – 0,5 ставки.

 

Старшого викладача  – 3,79, в тому числі ставки  для викладання дисциплін:

Надійність авіаційної техніки; інформаційні системи контролю та діагностики газотурбінних двигунів; Системи автоматизованого проектування авіаційних двигунів; Основи надійності авіаційної техніки; Надійність та діагностика авіаційної техніки; Технічна діагностика та неруйнівний контроль; Експлуатація авіаційної техніки – 0,36 ставки (сумісництво);

Електрообладнання повітряних суден та безпілотних літальних апаратів; Технологія виробництва електричних машин і апаратів; Автоматизовані системи управління технологічними процесами; Прикладні комплексні пакети програм в електромеханіці; Технологія виробництва електричних машин і апаратів, Енергоаудит та енергозбереження; Кваліфікаційна робота бакалавра; Переддипломна практика   – 1 ставка;

Вступ до спеціальності (основи авіації МВС України); Виробнича практика; Комплексний екзамен за фахом – 0,43 ставки ( сумісництво);

Менеджмент на транспорті; Технологічна практика; Стратегічний менеджмент; Логістичне обслуговування; Логістика кризових ситуацій; Управління логістичними проектами; Кваліфікаційна робота бакалавра;  Проектування логістичних систем; Технологічна практика – 1 ставка;

Кваліфікаційна робота бакалавра; Виробнича (переддипломна) практика; Транспортна логістика; Логістика та логістичні технології на транспорті; Транспортно-експедиційна діяльність; Аеропорти та їх експлуатація – 1 ставка.

 

Викладача  –  1,16 ставки, в тому числі  для  викладання дисциплін:

Іноземна мова (за професійним спрямуванням); Професійна англійська мова   (розмовна мова, фразеологія радіообміну) – 1 ставка;

Іноземна мова (за професійним спрямуванням); Професійна англійська мова (розмовна мова, фразеологія радіообміну) – 0,16 ставки.

 

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділу кадрового забезпечення коледжу (або надсилають поштою)  заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до                   28 серпня 2022 року.

Контактні телефони (0536) 75-82-57; (050) 300-17-66.

Адреса: 39605, м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6.

 

Конкурсна комісія