Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Закону України "Про вищу освіту” , Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників Кременчуцького льотного коледжу:

 

По відділу організації наукової роботи та гендерних питань

 

Начальник відділу – 1

Старший науковий співробітник – 1

Науковий співробітник – 1

 

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади: науковий ступінь та/або наукове звання з відповідного наукового напряму і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до наукових працівників Законом  України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та умовам оголошеного конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто до відділу кадрового забезпечення коледжу (або надсилає поштою)  письмову заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч та наступні документи: копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; військового квітка (для військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до                   28 серпня 2022 року.

Контактні телефони (0536) 75-82-57; (050) 300-17-66.

Адреса: 39605, м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6.

 

Конкурсна комісія