13 грудня 2021 року було проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» у навчальній групі БОдбср-19-1 викладачем-методистом вищої категорії Луценко Г. П. Тема бінарного заняття – аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Заняття проводилося на базі відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку КЛК ХНУВС.

До проведення заняття була запрошена начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку КЛК ХНУВС Невмивака Ольга Жанівна, яка наголосила здобувачам, що сучасний етап господарювання підприємств характеризується нестабiльними тенденцiями, причиною яких переважнo залишаються складна економічна ситуацiя в країнi, наслідки свiтової економічної кризи, постійні зміни в законодавчій базi, обмеженiсть банкiвського кредитування суб’єктiв господарської дiяльностi, невисокий рівень конкурентоспроможностіi та iнноваційного розвитку.

Проведення бінарного заняття продемонструвало високий рівень знань здобувачів, їхню зацікавленість у вивченні освітньої компоненти. Такого роду заняття активізує емоційну і логічну пам’ять, інтенсивніше працює увага, що є важливим етапом формування мислення здобувача.