Викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС кандидат хімічних наук, доцент Тетяна Козловська провела виїзний науково-практичний семінар «Альтернативні види біопалива в Україні та ЄС» на базі біогазової лабораторії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського для здобувачів освіти ІІ курсу освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами» за участі кандидата технічних наук, доцента кафедри екології та біотехнологій Сергія Дігтяра.

Сергій Дігтяр розповів про шляхи отримання біогазу із синьо-зелених водоростей, що масово забруднюють Дніпро влітку, за допомогою спеціального анаеробного метантенку, де утворюється до 80 % метану. При цьому, окрім метану, під час бродіння синьо-зелених водоростей. виділяється значна кількість іншого горючого газу – водню, що є важливим для енергетики майбутнього. Обробка синьо-зелених водоростей лазером дозволяє одержати особливі жири  – ліпіди – це рідке біопаливо (біодизель), подібний до того, що виробляють з рапсу та інших технічних культур.

Тетяна Козловська додатково розповіла про білатеральний україно-австрійський проєкт «Способи переробки ціанобактерій на біогаз», в якому брала безпосередню участь.

Здобувачі освіти ознайомилися з конструкцією біореактора, датчиками відслідковування параметрів роботи реактора, системою автоматизованого керування процесом, побачили, як горить метан, та обговорили перспективи застосування синьо-зелених водоростей як біодобрива.

Здобувачі освіти ставили запитання стосовно впровадження у виробництво біореакторів розглянутого типу та економічної доцільності переробки синьо-зелених водоростей на біогаз.

Такі заходи дозволяють розширити світогляд здобувачів освіти, сформувати у них зацікавленість до науково-дослідницької роботи та популяризують досягнення науки, техніки й новітніх маловідходних екологічно безпечних технологій.

КЛК ХНУВС