Працівниками Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ -  відповідальною з академічної доброчесності к.е.н. Мариною Петченко, відділом організації наукової роботи та гендерних питань науковими співробітниками к.т.н. Вадимом Орлом і к.е.н. Ольгою Глазуновою дистанційно проведено науковий семінар  на тему «Перші кроки в науці» для курсантів та студентів коледжу.

Спікеркою наукового семінару виступила Марина Петченко. До наукового семінару долучилися  здобувачів освіти льотно-технічних та економічних спеціальностей, які є членами наукових гуртків та ті, що планують розпочати наукову діяльність.

Під час наукового семінару розглянуті наступні питання: нормативно-правова база в коледжі, що регламентує наукову діяльність, перелік діючих наукових гуртків в коледжі та їх керівників, розкриті питання переваги курсантсько-студентської наукової діяльності в коледжі та її роль в подальшій професійній діяльності, з чого розпочати наукову діяльність, види та результати науково-дослідних робіт, їх  практична значимість, понятійний апарат і основні принципи та фундаментальні цінності академічної доброчесність, відповідальність за порушення академічної доброчесності, технічні засоби для перевірки унікальності робіт, тощо.

По завершенню заходу  були надані відповіді на поставлені питання учасників та відбувся діалог щодо отриманих знань. Набуті знання учасники наукового семінару будуть використовувати в науково-дослідній роботі при написанні тез доповідей, наукових статей та наукових робіт.