Голова циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки,

викладач циклової комісії

професор

кандидат хімічних наук

доцент

Козловська Тетяна Федорівна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки є структурним підрозділом відділення фахової підготовки навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Циклова комісія була створена 2019 року на чолі з викладачем вищої категорії  Нальотовою Наталією Ігорівною.

У 2022 році циклову комісію очолив викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук, доцент Губачов Олександр Ілліч, а у 2023 році – викладач вищої категорії, кандидат хімічних наук, доцент Козловська Тетяна Федорівна.

Для якісної підготовки фахівців за цикловою комісією закріплено кабінети хімії; охорони праці і безпеки життєдіяльності; технологій нафтопродуктів та сертифікації ПММ; спеціалізовані кабінети та лабораторії конструкції та експлуатації вертольотів Мі-2, Мі-8, Мі-8МТВ, Мі-26, Robinson R-22, двигунів ГТД-350, ТВ2-117, ТВ3-117, Д-136, авіаційних поршневих двигунів, кабінет кабінних процедур вертольоту Мі-2, оснащені необхідним технологічним обладнанням та діючими електрифікованими стендами, лабораторія  фізико-хімічних методів аналізу, хімії та метрології електричних вимірювань для проведення досліджень. Практична підготовка спеціалістів проводиться на учбовому аеродромі у с. В. Кохнівка, який входить до структури коледжу.

Основним завданням циклової комісії є підготовка фахівців з наземного обслуговування авіаційної техніки як для авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, так і для цивільних авіаційних підприємств. Випускники в своїй професійній діяльності можуть займатися технічним обслуговуванням і ремонтом повітряних суден і авіаційних двигунів,  технічним обслуговуванням та експлуатацією об’єктів паливозабезпечення, наземним обслуговуванням авіаційних перевезень.

Циклова комісія є випусковою за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт:

освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»

освітній ступінь «бакалавр»

Основні напрямки роботи циклової комісії:

  • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;
  • вироблення єдиної концепції змісту освіти за дисциплінами, що викладаються цикловою комісією;
  • організація і здійснення навчально-виховного процесу в групових і індивідуальних формах роботи;
  • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного, етичного та естетичного виховання, розвитку соціальної активності, становлення громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно, логічно мислити та самовдосконалюватись в умовах сьогодення;
  • підготовка нового та систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються цикловою комісією;
  • узагальнення та використання в освітньому процесі досвіду інших навчальних закладів, викладачів циклової комісії під час проведення занять, поза навчальної роботи, перепідготовки та стажування;
  • проведення олімпіад, конкурсів, квестів, бінарних занять, наукових семінарів за профілем діяльності циклової комісії;
  • підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури;
  • проведення профорієнтаційної роботи серед учнів середніх загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів;
  • моніторинг потреб авіаційних підприємств у випускниках-фахівцях задля їх працевлаштування.
Перелік навчальних дисциплін, що викладаються цикловою комісією технічного обслуговування авіаційної техніки:
Конструкція двигунів внутрішнього згоряння авіаційної наземної техніки
Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки
Спеціальне та спеціалізоване обладнання аеропорту і його експлуатація, ремонт і налагодження
Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки
Авіаційна наземна техніка
Організація наземного обслуговування в аеропортах
Технологія і конструкція базових шасі наземної техніки
Конструкція і експлуатація двигуна: двигун ТВ3-117
Системи та обладнання авіаційної техніки
Конструкція і експлуатація двигуна ГТД-350
Конструкція та міцність авіадвигунів
Загальні знання про ПС: силова установка
Технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки
Конструкція і технічне обслуговування авіадвигунів
Інформаційні системи контролю та діагностика газотурбінних двигунів
Електрообладнання автомобілів і спецмашин
Технічна діагностика та неруйнівний контроль
Теорія теплових двигунів
Аеродинаміка, конструкції і системи вертольотів
Експлуатація авіатехніки у авіаційних підрозділах МВС
Надійність авіаційної техніки
Конструкція і експлуатація вертольотів: вертоліт Мі-2
Конструкція і технічне обслуговування повітряних суден
Вступ до спеціальності (Основи авіації МВС України)
Автоматизація технологічних процесів в аеропортах
Поршневий двигун
Газотурбінний двигун
Загальні знання про ПС: планер та системи, аварійне обладнання
Конструкція та міцність повітряних суден
Конструкція і експлуатація вертольоту: вертоліт Мі-8МТВ
Фізико-хімічні методи аналізу та технології пально-мастильних матеріалів
Засоби транспортування, зберігання та застосування пально-мастильних матеріалів
Засоби заправки пально-мастильних матеріалів та їх експлуатація
Порядок ведення обліку, звітності та витрат пально-мастильних матеріалів
Пально-мастильні матеріали
Транспортні пально-мастильні матеріали
Технологічне обладнання об'єктів паливозабезпечення
Експлуатаційна надійність технологічних систем паливозабезпечення
Техніка будівництва аеропортів та аеродромів
Техніка безпеки на повітряних суднах
Техніка безпеки при роботі з пально-мастильними матеріалами, пожежна безпека при заправці повітряних суден
Техніка безпеки на повітряних суднах
Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності  і екології
Охорона праці в галузі
Технологія нафтопродуктів
Основи фізико-хімічних методів аналізу пально-мастильних матеріалів
Технології (Вступ до спеціальності)
Хімія
Загальна та неорганічна хімія
Органічна хімія
Фізична хімія
Корозія матеріалів
Основи теорії автоматичного регулювання
Сертифікація пально-мастильних матеріалів
Експлуатація, ремонт і налагодження обладнання об'єктів пально-мастильних матеріалів
Організація контролю витрат пально-мастильних матеріалів
Технології
Технології (Вступ до спеціальності (основи авіації МВС України))
Основи теорії автоматичного регулювання

 

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських і закордонних конференціях, є авторами наукових публікацій у вітчизняних  і закордонних наукових фахових виданнях, зокрема у наукових фахових виданнях, занесених до наукометричних баз Scopus і Web of Science Core Collection, є авторами навчальних посібників, монографій тощо.

 

Викладачами виконуються науково-дослідні роботи у рамках пріоритетних напрямів наукових досліджень:

– «Комплексний моніторинг і управління експлуатацією авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах з використанням методів штучного інтелекту»,

– «Оцінка ризиків впливу на компоненти навколишнього середовища експлуатації пально-мастильних матеріалів».

Викладачі циклової комісії є інструкторами та екзаменаторами теоретичної підготовки слухачів за вимогами «Part-66», «Part-147» є розробниками навчально-методичної документації, відповідно до цих стандартів.

З метою підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців на цикловій комісії здобувачі освіти залучаються до експериментальних досліджень у рамках наукового гуртка «Автоматизовані системи контролю і діагностики технічного стану авіаційних двигунів». Викладачі циклової комісії активно беруть участь у профорієнтаційний роботі Коледжу.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Царенко Андрій Олександрович

викладач циклової комісії 

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Реута Алла Володимирівна

викладач циклової комісії 

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сиволожська Валентина Миколаївна

викладач циклової комісії 

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пономаренко Анатолій Володимирович

викладач циклової комісії  

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гвоздік Станіслав Денисович

викладач циклової комісії 

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Яніцький Анатолій Анатолійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Давітая Олена Вікторівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Самохліб Олександр Олександрович 

викладач циклової комісії,

спеціаліст

Миколенко Катерина Юріївна

Завідувач лабораторії фізико-хімічних методів аналізу