Динаміка наукової активності та досягнень педагогічних (наукових) працівників

Назва

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Кількість опублікованих статей:

 

 

 

 

-          у Scopus або Web of Science

0

1

0

7

-          у зарубіжних виданнях

0

0

5

8

-          у фахових  виданнях

17

49

41

45

Кількість опублікованих тез:

 

 

-          у Scopus

0

1

0

4

-          за кордоном

0

0

5

4

-          інші

17

116

92

129

Кількість охоронних документів

1

5

1

3

Науково-дослідні роботи

1

1

1

0

Захищено кандидатських дисертацій

0

2

1

1

Монографій

3

4

6

5

Навчальних посібників

0

3

5

0

Участь у міжнародних наукових проектах / стажування за кордоном

 

 

1

2

Участь у вебінарах, семінарах (усього / із сертифікатом)

0

0

0

165/132

Кількість договорів наукового консультування, укладених у поточному році / діючих

22/24

2/26

10/35

40/51