Конференції

Назва заходу

Відповідальний за проведення

Місце проведення, дата, термін проведення

1

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство»

Орел В.М., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, 12 травня 2022 р., 1 день

 

Наукові семінари

Назва заходу

Відповідальний за проведення

Місце проведення, дата, термін проведення

1

Науковий семінар на тему «Навчальна платформа Moodle як основний спосіб організації дистанційного навчання»

Ножнова М.О., цк аеронавігації

КЛК ХНУВС, січень 2022 р., 1 день

2

Науковий семінар на тему «Організація обслуговування гідравлічних систем»

Павленко О.В., цк аеронавігації

КЛК ХНУВС, січень 2022 р., 1 день

3

Науковий семінар на тему «Ціннісні виміри політичних трансформацій в українському суспільстві»

Матета О.А., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

4

Науковий семінар для здобувачів вищої освіти на тему «Вплив конструкції деталей літальних апаратів на їх міцність»

Долударєва Я.С., Сіора А.С., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, лютий-квітень 2022 р., 1 день

5

Науковий семінар на тему «Відновлювальна енергетика в світі та Україні»

Москалик В.М., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

6

Науковий семінар на тему «Можливості медіа для професійної діяльності»

Савченко О.А., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

7

Науковий семінар на тему «Багатозначність як джерело помилкового слововживання» для здобувачів освіти льотно-технічних спеціальностей

Сіора В.В., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

8

Науковий семінар  на тему «Оформлення заявок на отримання патенту на корисну модель» для учасників освітнього процесу

Орел В.М., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС,березень 2022 р., 1 день

9

Науковий семінар  на тему «Академічне письмо» для здобувачів вищої освіти

Тельнова Г.В., Петченко М.В.,  відділ організації наукової роботи та гендерних питань, відповідальна з академічної доброчесності

КЛК ХНУВС, березень 2022 р., 1 день

10

Науковий семінар на тему

«Застосування новітніх технологій та компонентів для реалізації радіоелектронного обладнання ПС та БПЛА»

Стущанський Ю.В., цк авіаційного і радіоелектронного обладнання

КЛК ХНУВС, березень 2022 р., 1 день

11

Науковий семінар на тему «Застосування сучасних авіаційних матеріалів у проектуванні повітряних суден»

Голованов С.Л., цк авіаційного і радіоелектронного обладнання

КЛК ХНУВС, березень 2022 р., 1 день

12

Науковий семінар  на тему «Дослідницька доброчесність» для учасників освітнього процесу

Петченко М.В., Орел В.М., відповідальна з академічної доброчесності відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, березень 2021 р., 1 день

13

Науковий семінар на тему

« Гендерні аспекти етики в коледжі»

Хебда А.С., цк авіаційного і радіоелектронного обладнання

КЛК ХНУВС, квітень 2022 р., 1 день

14

Науковий семінар на тему

«Психологія в сучасному світі»

Кошева Ю.В., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, квітень 2022 р., 1 день

15

Науковий семінар на тему

«Україна на шляху до Євроінтеграції»

Хомяк О.В., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, квітень 2022 р., 1 день

16

Науковий семінар на тему «Аварійно-рятувальні операції в особливих умовах»

Ємець В.В., цк аеронавігації

КЛК ХНУВС, квітень 2022 р., 1 день

17

Науковий семінар на тему «Сучасні екологічні проблеми в Україні»

Сиволожська В. М., Козловська Т. Ф., цк технічного обслуговування авіаційної техніки

КЛК ХНУВС, квітень–травень 2022 р., 1 день

18

Науковий семінар на тему «Математика української вишивки»

Пилипенко Л.М., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, травень 2022 р., 1 день

19

Науковий семінар для здобувачів вищої освіти на тему «Механічні властивості матеріалів. Методи випробування на міцність»

Долударєва Я.С., ЦК природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, жовтень-грудень 2022 р.,1 день

20

Науковий семінар «Технічна діагностика систем авіоніки»

Гаврилюк Ю. М., Стущанський Ю. В., цк авіаційного і радіоелектронного обладнання

КЛК ХНУВС, жовтень 2022 р., 1 день

21

Науковий семінар  «Науково-дослідна робота як складова формування професійних компетенцій» для учасників освітнього процесу

Орел В.М., Глазунова О.О., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, жовтень 2022р., 1 день

22

Науковий семінар «Технології одержання сучасного біопалива»

Козловська Т. Ф., цк технічного обслуговування авіаційної техніки

КЛК ХНУВС, жовтень–листопад 2022 р., 1 день

23

Науковий семінар «Читання  складних модерністських та постмодерністських творів»

Чередник С.О., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, жовтень 2022 р., 1 день

24

Науковий семінар для здобувачів вищої освіти на тему «Сучасні засоби конструювання авіаційних двигунів»

Сіора А.С., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС,  жовтень-грудень 2022 р., 1 день

25

Науковий семінар  «Проблемні питання академічної доброчесності  в освіті» для учасників освітнього процесу

Петченко М.В., Орел В.М., відповідальна з академічної доброчесності, відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, жовтень 2022 р., 1 день

26

Семінар для керівників наукових робіт

Глазунова О.О., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, жовтень 2022р., 1 день

27

Науковий семінар  «Радіообмін українською як наукова проблема»

Поддубей О. В., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

28

Науковий семінар  «Перші кроки в науці» для здобувачів освіти

Орел В.М., Тельнова Г.В., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

29

Науковий семінар

«Розробка методики використання чат-ботів для інформування в освітньому процесі»

Грибанова С.А., ЦК природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

30

Науковий семінар «Сучасна міграція в Україні: причини та наслідки»

Матета О.А., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

31

Науковий семінар для викладачів та здобувачів на тему «Переваги дистанційного  навчання в авіаційній  галузі»

Ножнова М.О., цк аеронавігації

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

32

Науково-практичний семінар на тему «Гендерна рівність як стратегія майбутнього» для здобувачів освіти

Петченко М.В., Орел В.М., відповідальна з гендерних питань,

відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

33

Науковий семінар на тему «Безпечне Інтернет середовище»

Гусарова О.В., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

34

Науковий семінар «Сучасні відновлювальні джерела енергії, обсяги генерації та перспективи розвитку»

Волканін Є. Є., цк авіаційного і радіоелектронного обладнання

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

35

Науковий семінар «Англійська мова для майбутньої професії»

Воєводенко М.О., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

36

Науковий семінар «Стратегічні орієнтири  інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів господарювання України на засадах економіки знань»

Скрипнюк К.О., цк економіки та управління

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

37

Науковий семінар

«Англійська для логістів-успішна кар’єра в міжнародній сфері»

Іванченко Л.В., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, грудень 2022 р., 1 день

38

Науковий семінар

на тему «Атомна і ядерна фізика»

Москалик В.М., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, грудень 2022 р., 1 день

39

Науковий семінар «Авіація у вимірі рівності прав і можливостей жінок та чоловіків»

Хебда А. С., Петченко М.В., цк авіаційного і радіоелектронного обладнання, відповідальна з гендерних питань

КЛК ХНУВС, грудень 2022 р., 1 день

40

Науковий семінар  «Патентний пошук, як невід’ємна складова наукової роботи» для учасників освітнього процесу

Орел В.М., Тельнова Г.В., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, грудень 2022 р., 1 день

41

Науковий семінар «До проблем мовного змішування та його впливу на культуру мови»

Сіора В В., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, грудень 2022 р., 1 день

Круглі столи

Назва заходу

Відповідальний за проведення

Місце проведення, дата, термін проведення

1

Круглий стіл на тему «Значення вивчення іноземної мови для особистісного розвитку та професійної діяльності»

Іванченко Л.В., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, січень 2022 р., 1 день

2

Круглий стіл на тему «Модернізація та застосування споживачів електроенергії на сучасних ПС»

Хебда А.С., цк авіаційного і радіоелектронного обладнання

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

3

Круглий стіл на тему

«Управління базами даних для удосконалення внутрішніх логістичних процесів компанії»  для здобувачів освіти

Грибанова С.А., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

4

Круглий стіл на тему

«Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сучасний світ»

Гусарова О.В., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

5

Круглий стіл на тему «Сучасна книготерапія для дітей, підлітків і родини»

Коверсун Н.А.,цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

6

Круглий стіл на тему

«Збалансоване харчування»

Гуменний В.С., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, березень 2022 р., 1 день

7

Круглий стіл на тему «Фантастичне число світової науки» до міжнародного дня числа π 

Пилипенко Л.М., ЦК природничих дисциплін

КЛК ХНУВС,  березень 2022 р., 1 день

8

Круглий стіл на тему «Перспективи розвитку авіації України»

Журід В.І., цк аеронавігації

КЛК ХНУВС, березень 2022 р., 1 день

9

Круглий стіл на тему «Значення англійської мови для майбутньої професії» для здобувачів освіти

Воєводенко М.О., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, березень 2022 р., 1 день

10

Круглий стіл на тему

«Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику»

Подгорних Н.В., цк природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, квітень 2022 р., 1 день

11

Круглий стіл «Роль вітамінів у збереженні здоров’я людини»

Сиволожська В. М., Козловська Т. Ф., цк технічного обслуговування авіаційної техніки

КЛК ХНУВС, вересень–жовтень 2022 р., 1 день

12

Круглий стіл «Перша Світова війна – трагедія людства»

Кірюхіна М.В., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, вересень 2022 р., 1 день

13

Круглий стіл «Конституція – основний закон держави»

Хомяк О.В., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, жовтень

2022 р., 1 день

14

Круглий  стіл на тему

«Фізика навколо нас»

Москалик В.М., 0988812643, ЦК природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, жовтень 2022 р., 1 день

15

Круглий стіл «Риторична культура здобувачів вищої освіти»

Коверсун Н.А., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

16

Круглий стіл «Впровадження українського правопису 2019 року в науковий простір»

Савченко О.А., цк філологічних дисциплін

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

17

Круглий стіл га тему «Тригонометрія, що оточує нас і в житті людини»

Пилипенко Л.М., ЦК природничих дисциплін

КЛК ХНУВС, листопад - грудень 2022 р., 1 день

Інше

Назва заходу

Відповідальний за проведення

Місце проведення, дата, термін проведення

1

Семінар-диспут до Міжнародного дня жінок та дівчат у науці

Орел В.М., Петченко М.В. , відділ організації наукової роботи та гендерних питань, відповідальна з гендерних питань

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

2

Науковий квест за участю здобувачів освіти економічних спеціальності

Тельнова Г.В., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, лютий 2022 р., 1 день

3

День науки

Шмельов Ю.М., заступник директора коледжу з навчально-методичної та виховної роботи,
Орел В.М., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, травень 2022 р., 1 день

4

Мотиваційний тренінг спільно з представниками інших ЗВО України, щодо активізації наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти коледжу

Орел В.М., Тельнова Г.В., відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, вересень 2022 р., 1 день

5

Майстер-клас «Оволодіння навичками ефективного спілкування та взаємодії»

Кошева Ю.В., цк соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки

КЛК ХНУВС, листопад 2022 р., 1 день

6

Науковий квест за участю курсантів льотно-технічних спеціальностей

Орел В.М., Глазунова О.О., відділ з організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, грудень 2022 р.,

1 день

7

Сторітеллінг на тему  «Руйнівниці та  руйнівники  гендерних стереотипів»

Петченко М.В., Орел В.М., Глазунова О.О., відповідальна з гендерних питань, відділ організації наукової роботи та гендерних питань

КЛК ХНУВС, грудень 2022 р., 1 день