Завідувач відділення практики (виробничої, навчальної)

Головатенко Віталій Юрійович

Відділення навчально-виробничих практик існує з моменту заснування Кременчуцького льотного училища цивільної авіації у 1960 році (нині КЛК ХНУВС) і є структурним підрозділом навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Практика курсантів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців і проводиться у спеціалізованих кабінетах і майстернях льотного коледжу, підрозділах аеродрому В. Кохнівка, який занесений у Міжнародний реєстр аеродромів, базі пально-мастильних матеріалів, службі спецтранспорту і аеродромної механізації, авіакомпаніях, організаціях і підприємствах авіаційної галузі України.

Базами практики є такі відомі авіаційні підприємства як ПАТ «МОТОР СІЧ», ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ПАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти», ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» та авіаційні загони Міністерства внутрішніх справ, з якими укладені відповідні угоди.

Стратегії (напрям реалізації місії)
Головним завданням відділення навчально-виробничих практик є:

       • оволодіння (студентами) курсантами сучасними методами і формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, формування та поглиблення у них, на базі одержаних у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС знань, професійних умінь і навичок, здатності прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах.
       • практика курсантів (студентів) є безперервною протягом всього періоду навчання і має структурно-логічну послідовність її проведення для одержання курсантами (студентами) достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних напрямів, спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;
       • практика фахівців у коледжі здійснюється за льотними, технічними та економічними спеціальностями, за відповідними освітніми програмами, і поділяється на: тренажерну та льотну (яка проводиться на сучасних комп’ютеризованих тренажерах та на вертольотах різних типів) – для пілотів; навчальну, технологічну, виробничу та переддипломну (для фахівців з обслуговування  повітряних суден у підрозділах аеродрому, авіаційних підприємствах України) – для фахівців інженерно-технічного напряму; навчальну, технологічну, виробничу та переддипломну (на промислових підприємствах міста та регіону в установах різної форми власності) – для фахівців економічного напрямку.

Пріоритетними напрямами розвитку відділення навчально-виробничих практик є:

 • підвищення якості навчального процесу, що відповідає українським та міжнародним стандартам відповідно до Повітряного кодексу України, Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та з метою впровадження в Україні європейських технічних правил і стандартів підготовки авіаційних фахівців;
 • створення середовища на засадах загальнолюдських і професійних цінностей, що сприятиме вихованню незалежних, критично мислячих, національно свідомих особистостей;
 • формування готовності до свідомого оволодіння майбутньою професією, виховання любові до праці, вироблення умінь самостійного виконання професійних функцій.

Контактна інформація:
Телефон: +380536631022
e-mail: [email protected]

СКЛАД ВІДДІЛЕННЯ:

Харченко Андрій Володимирович

Майстер виробничого навчання навчально-виробничої майстерні №1

Повод Володимир Дмитрович 

Майстер виробничого навчання навчально-виробничої майстерні №1

 

Куртяк Наталія Андріївна

Майстер виробничого навчання навчально-виробничої майстерні № 2

 

Брігас Дар'я Сергіївна

Майстер виробничого навчання навчально-виробничої майстерні № 3