Голова циклової комісії
управління та адміністрування
спеціаліст вищої категорії,
Хиль Людмила Петрівна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія управління та адміністрування є структурним підрозділом відділення авіаційного транспорту, електроенергетики і управління Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Циклова комісія була створена одночасно із відкриттям у Кременчуцькому льотному коледжі спеціальності «Облік і аудит» у 2005 році. З огляду на освітні реалії в країні циклова комісія, постійно розвиваючись та оновлюючись, неодноразово змінювала свою назву і підпорядкування. На цикловій комісії працює 5 атестованих викладачів вищої категорії, з
яких двоє мають рівень викладача-методиста, один також кандидат економічних наук.
Науково-педагогічний склад циклової комісії здійснює наукове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент».
На цикловій комісії викладаються наступні дисципліни:
1. Аудит
2. Бухгалтерський облік
3. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
4. Вступ до спеціальності
5. Звітність підприємств
6. Інформаційні системи і технології в обліку
7. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
8. Контроль і ревізія
9. Облік і звітність в оподаткуванні
10. Облік і звітність у бюджетних установах
11. Облік на підприємствах малого бізнесу
12. Облік у банках
13. Облік у зарубіжних країнах
14. Організація і методика аудиту
15. Податкова система
16. Технології
17. Управлінський облік
18. Фінансовий облік
19. Фінансовий облік І
20. Фінансовий облік ІІ
Коло наукових інтересів викладачів циклової комісії складають такі напрями, як бухгалтерський облік, аудиторська діяльність, проблемні аспекти податкового обліку та системи оподаткування тощо. Зазначена тематика наукового пошуку знайшла своє відображення у активній роботі працівників циклової комісії над науковими статтями, участі у семінарах та конференціях. За останні роки науково-педагогічним складом циклової комісії підготовлено та видано ряд наукових публікацій, навчальних посібників, монографій, основні серед яких підручники «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» та монографії «Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті мережної парадигми», «Моделювання складних систем», «Емерджентні методи для емерджентної економіки», «Моделювання складних систем в економіці та освіті». Значна увага приділяється підтриманню міцних і конструктивних ділових стосунків циклової комісії з практикуючими спеціалістами з обліку та аудиту, проводяться бінарні заняття з їх залученням. Науково-педагогічний склад циклової комісії на підставі укладених договорів здійснює консультування підприємств з питань бухгалтерського та податкового обліку, наукове супроводження студентів, які працюють над написанням наукових статей та тез, організовує та проводить науково-практичні семінари, олімпіади тощо. Викладачі кафедри беруть активну участь в профорієнтаційній роботі коледжу.
Головною метою циклової комісії є організація та здійснення навчально-методичного процесу з підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Головні завдання циклової комісії:
 підготовка кваліфікованих спеціалістів з обліку та оподаткування для підприємств, установ, організацій різних видів діяльності;
 надання студентам знань з організації та методики ведення обліку на підприємстві, оподаткування та провадження аудиторської діяльності;

 формування навичок з ведення обліку, складання звітності, реалізації контролюючих функцій, у тому числі зі сфери аудиту.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Бондаренко Людмила Федорівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бондарець Олена Миколаївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Водолазська Наталія Вікторівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пушкар Олена Іванівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач – методист

кандидат економічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Кременчук, Вул. Перемоги 17/6

Новий корпус КЛК, каб. 204
E-Mail: [email protected]