Голова циклової комісії

економіки, соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін,

викладач

Полторацька Олексанра Олександрівна

Циклова комісія економіки, соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін є структурним підрозділом відділення загальноосвітньої підготовки Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

 Історія циклової комісії

     В 2020 році відбулося об’єднання двох циклових комісій -  циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та циклової комісії фізичного виховання, а в 2022 році відбулося об’єднання з цикловою комісією філологічних дисциплін. Об'єднання з цикловою комісією економіки та управління відбулося у 2023 році.

     Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін була створена на основі розділення циклової комісії соціально-економічних та гуманітарних  дисциплін. У 2005 році перейменована на циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін. Постійно розвиваючись та оновлюючись, неодноразово змінювала свою назву і підпорядкування. Циклова комісія фізичного виховання була створена з початку заснування коледжу.

     Предметна комісія мовної підготовки була заснована у 1997-1998 році у складі циклової комісії соціально-економічних дисциплін. У 2001-2002 році була реорганізована у циклову комісію української та іноземної мов. З червня 2020 року перейменована у циклову комісію філологічних дисциплін.

     Науково-педагогічний склад циклової комісії економіки, соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін працює на підставі Конституції України, Закону «Про вищу освіту», директивних документів МВС України, наказів та розпоряджень ректора ХНУВС, директора коледжу, рішень вченої ради ХНУВС та педагогічної ради коледжу, Положення про циклову (предметну) комісію, посадових інструкцій та функціональних обов’язків.

    В складі  циклової комісії працюють досвідчені викладачі, які мають відповідну фахову вищу освіту, серед них: 4 – кандидата наук; 1 – доцент; 12 – викладачів вищої категорії; 6 – викладачів-методистів.

     Циклова комісія соціально-гуманітарних, філологічних дисциплін та фізичної підготовки забезпечує проведення всіх видів навчальних занять за такими навчальними дисциплінами: «Всесвітня історія», «Географія»,  «Громадянська освіта», «Захист України», «Історія науки і техніки», «Історія України», «Історія України та української культури», «Історія держави і права України», «Правознавство», «Основи політології та психології», «Підприємницьке та трудове право», «Основи теорії гендеру», «Судові та правоохоронні органи України», «Основи соціології, культурології та філософії», «Політологія», «Правознавство», «Психологія», «Соціологія», «Транспортне право», «Трудове право», «Філософія», «Фізична культура», «Фізичне виховання», «Транспортне право», «Конституційне право», «Українська мова»,  «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

     Основними напрямками наукової роботи циклової комісії соціально-гуманітарних, філологічних дисциплін та фізичної підготовки є:

  • використання інноваційних методів в процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах;
  • правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.
  • вплив антропометричних показників здобувачів освіти на якість фізичної підготовки;
  • взаємозв’язок здорового способу життя з рівнем здоров’я здобувачів освіти;
  • впровадження досягнень кращого світового педагогічного досвіду, що сприяє вдосконаленню шляхів і методів підвищення якості знань здобувачів освіти;
  • психолінгвістичні аспекти підвищення ефективності викладання української та англійської мов;
  • удосконалення професійно-орієнтованої самостійної мовної та іншомовної підготовки як фактор підвищення ефективності професійної діяльності фахівців в авіаційно-технічній, логістичній та економічній галузях.

  Викладачі циклової комісії приймають активну участь у виховній роботі коледжу (у тому числі у заходах, присвячених Дню незалежності України, Акту Соборності України, Дню пам’яті героїв Крут та ін.), організовують та проводять тижні права, тижні української мови,  активно співпрацюють з іншими вищими навчальними закладами, зокрема з відомими представниками мовознавчої і літературознавчої галузей, представниками освітянських кіл і громадських організацій, які представляють наукові осередки різних регіонів України; беруть активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій; проводять олімпіади, наукові семінари, бінарні заняття, лекції та виховні бесіди на історичну та суспільно-політичну тематику, присвячену ювілейним та пам’ятним датам історії України, організовують та проводять  Олімпійські уроки, Олімпійські тижні, тижні змагання на першість КЛК ХНУВС з таких видів спорту, як футбол, міні-футбол; настільний теніс; шахи; волейбол; баскетбол.

     Викладачі циклової комісії постійно та активно приймають участь в профорієнтаційній роботі коледжу, зокрема відвідування, зустрічі і проведення бесід з учнями, педагогічними колективами шкіл та батьками.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Кірюхіна Марина Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

кандидат педагогічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пушкар Олена Іванівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач – методист

кандидат економічних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Кошева Юлія Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Хомяк Ольга Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категоріЇ

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Черніхова Олена Сергіївна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категоріЇ

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Цибалістова Олена Абдурахимівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категоріЇ

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Харченко Марина Валеріївна

викладач циклової комісії

кандидат економічних наук

спеціаліст вищої категоріЇ

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сиволожська Валентина Миколаївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категоріЇ

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Хиль Людмила Петрівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категоріЇ

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Галата Олег Вікторович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Панченко Віктор Іванович

викладач циклової комісії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сіора Віра Валеріївна

викладач циклової комісії,

спеціаліст другої кваліфікаційної категорії

Семенов Валерій Олегович

викладач циклової комісії

кандидат фізико-математичних наук, доцент

спеціаліст вищої категорії 

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сіора Андрій Сергійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Грибанова Світлана Анатоліївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Дєрябіна Інна Олексіївна

викладач циклової комісії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бондаренко Людмила Федорівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бондарець Олена Миколаївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Водолазська Наталія Вікторівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Ришкова Інна Сергіївна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Волошко Тетяна Андріївна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

Холодний Володимир Юрійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пузир Марина Сергіївна

викладач циклової комісії

Рудь Юлія Леонідівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Контактна інформація:

39605 м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6.

Новий корпус КЛК, каб. 305
E-Mail: [email protected]