Завідувач відділення

планування навчального процесу

Михасько Вікторія Іванівна

Відділення планування навчального процесу є структурним підрозділом навчального відділу, який створений у Коледжі з метою ефективного планування, організації та контролю освітнього процесу і призначений для розроблення та здійснення заходів організаційного характеру, спрямованих на  підвищення якості освітнього процесу.

Завданнями відділення є:

- планування, організація та управління освітнім процесом у навчальних підрозділах Коледжу;

- координація взаємодії підрозділів Коледжу при розробці основної плануючої документації;

- надання консультативної допомоги робочим групам із розроблення навчальних планів підготовки фахівців усіх спеціальностей Коледжу денної та заочної форм навчання;

- формування робочих навчальних планів на навчальний рік;

- формування графіків освітнього процесу на навчальний рік;

- ведення та підтримка бази даних модуля програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним закладом (АСУ);

- координація роботи циклових комісій щодо розрахунків обсягів навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- перевірка та узагальнення звітів циклових комісій про фактичне виконання обсягів навчальної роботи;

- розробка проектів наказів, розпоряджень та іншої документації з питань організації освітнього процесу.

Контактна інформація:

Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6, навчальний корпус № 2 (новий), 2 поверх, к. 206.

E-mail:  [email protected]

Склад відділення

Гуцан Тетяна Іванівна

методист відділення

Мельничук Інна Вікторівна

фахівець