Керівник групи сприяння працевлаштуванню випускників

Найбільш хвилюючим питанням для кожного випускника є пошук роботи, та використання здобутих ним знань та умінь на практиці. Для забезпечення адаптації молодих спеціалістів до роботи в умовах ринкової економіки була створена група з сприяння працевлаштування випускників коледжу, головною метою якої є налагоджування тісної співпраці з роботодавцями, зокрема ЦОВВ МВС України.

Функції групи :
1. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.
2. Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій.
3. Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці.
4. Підтримання ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування випускників.
5. Організація зустрічей роботодавців зі здобувачами вищої освіти та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування.
6. Інформування здобувачів вищої освіти та випускників коледжу про вакантні місця в ЦОВВ МВС України та на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці.

Контактна інформація:
Адреса: 39605, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6