Перший (бакалавський) рівень вищої освіти

 Початковий рівень (короткий цикл)