Етичний кодекс КЛК ХНУВС

 ПОЛІТИКА попередження і боротьби з переслідуванням, сексуальним домаганнями, дискримінацією та зловживанням владою ХНУВС

 Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності пед.працівників під час атестації

 Положення про олімпіади, конкурси, турніри КЛК ХНУВС

 Положення про організацію видавничої справи у ХНУВС

 Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНУВС

 Положення про преміювання працівників ХНУВС

 Положення про класних керівників навчальних груп у КЛК ХНУВС

 Положення про порядок заохочень осіб, які працюють та навчаються

 Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУВС

 Правила призначення та виплати стипендій курсантам, студентам КЛК ХНУВС (2021)

 Наказ КЛК ХНУВС № 164 від 14.11.19 про внесення змін до Наказу про затвердження проектних груп (гарантів) освітньо-професійних програм

 Наказ КЛК ХНУВС № 91 від 05.09.19 Про затвердження проектних груп (гарантів) ) освітньо-професійних програм

 Наказ КЛК ХНУВС №148 від 30.10.19 про створення груп забезпечення відповідальних за виконання освітньо-професійних програм за спеціальностями

 Наказ КЛК ХНУВС № 16 від 15.01.20 про внесення змін до Наказу про затвердження проектних груп (гарантів) освітньо-професійних програм

Наказ № 295 від 04.09.2020 Про затвердження проєктних груп (гарантів) освітньо-професійних програм спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в коледжі

Наказ № 337 від 25.09.2020 Про затвердження проєктних груп (гарантів) освітньо-професійних порграм спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в коледжі

Наказ № 429 від 16.11.2020 Про внесення змін до наказу від 04.09.2020 №295 Про затвердження проєктних груп (гарантів) освітньо-професійних програм спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

 Наказ № 476 від 23.12.2020 Про створення в коледжі груп забезпечення, відповідальних за виконання ОПП за спеціальностями для МС та фахового молодшого бакалавра

 Наказ № 477 від 23.12.2020 Про створення в коледжі груп забезпечення, відповідальних за виконання ОПП за спеціальностями першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Наказ від 20.01.2021 № 32 Про порядок надання допомоги (супроводу) у КЛК ХНУВС особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення

 Наказ від 22.01.2021 № 41 Про введення в дію Положення про порядок прийняття на роботу педагогічних працівників КЛК ХНУВС

 Положення про стипендіальну комісію КЛК ХНУВС

 Звіт провайдера АНО ХНУВС

 Наказ від 14.04.2021 № 149 Про внесення змін до наказу КЛК ХНУВС від 25.09.2020 Про затвердження проєктних груп (гарантів)

 Наказ від 20.04.2021 № 158 Про внесення змін до наказу від 04.09.2020 Про затвердження проєктних груп (гарантів)

 Наказ від 09.06.2021 № 223 Про внесення змін до наказу КЛК ХНУВС від 25.09.2020 № 337

 Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників КЛК ХНУВС