що здійснює підготовку молодших спеціалістів
на основі базової загальної середньої освіти

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Авіаційний транспорт 
(Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Авіаційний транспорт (Аеронавігація)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Авіаційний транспорт
(Технологія робіт та технологічне обладнання аеропортів)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
лектромеханіка)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Електроніка (Електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Менеджмент (Логістика)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Облік і оподаткування (Облік і аудит)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Організація оптової і роздрібної торгівлі)

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Авіаційний транспорт (Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів)

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Авіаційний транспорт (Льотна експлуатація повітряних суден)

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Авіаційний транспорт (Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Авіоніка (Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів)

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Менеджмент (Організація обслуговування на транспорті)

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)