Наявність охоронних документів у педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників

Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ

П.п.

Автори

Назва

1

Сіора Андрій Сергійович,
Сіора Віра Валеріївна

Комп’ютерна програма «Calibrator»: свідоцтво авторського права на твір №  107761 ; опубл. 02.09.2021

2

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Дружинін  Валерій Олегович

Результативність функціонування національної транспортної системи: просторово-часовий аспект : Свідоцтво авторського права на твір №  106402  ; опубл. 19.07.2021

3

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Старчик Наталія Павлівна

Архітектоніка суб’єктивно-функціонального  механізму забезпечення  місцевого ринку праці : Свідоцтво авторського права на твір №  106399  ; опубл. 19.07.2021

4

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Романюк  Богдан Федорович

Суть поняття «інвалідність» в перспективі соціально-трудової інклюзії : Свідоцтво авторського права на твір №  106397  ; опубл. 19.07.2021

5

Дружиніна Вікторія Валеріївна,
Луценко Галина Павлівна,
Сосновська Юлія Русланівна

Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в суспільство: закордонний і вітчизняний досвід : Свідоцтво авторського права на твір №  106398  ; опубл. 19.07.2021

Шмельов Юрій Миколайович,
Цукан Оксана Миколаївна,
Яковлєв Руслан Петрович,
Петченко Марина Валентинівна,
Базик Олександр Іванович

Спосіб виявлення малорозмірного об’єкту тепловізійною камерою : пат u148199/Україна: МПК G01S17/02. G01S13/00.  № U 2021 01628; заявл. 31.03.2021 ; опубл. 14.07.2021

 

7

Владов Сергій Ігорович,
Шмельова Тетяна Федорівна,
Шмельов Юрій Миколайович

Контроль і діагностика технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 в польотних режимах за допомогою нейромережевих технологій : Свідоцтво авторського права на твір №  103633  ; опубл. 31.03.2021