ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ за якими здійснюється підготовка до КЛК ХНУВС на освітній ступінь бакалавр