Положення про курсантсько-студентське самоврядування КЛК ХНУВС
 Положення про порядок заохочень осіб, які працюють та навчаються
 Нормативно-правові документи з питань курсантського та студентського самоврядування в ХНУВС
 Положення про розгляд студентських (курсантських) звернень та скарг ХНУВС
 Політика попередження і боротьби з переслідуванням, сексуальними домаганнями, дискримінацією та зловживання владою в Харківському національному університеті внутрішніх справ
 Що робити, якщо ...
 АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти, щодо удосконалення змісту освітньої програми
 АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти на предмет удосконалення процедури викладання окремої дисципліни
 АНКЕТА здобувача вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін
 ЗРАЗОК заяви здобувача вищої освіти щодо формування індивідуальної траєкторії
 Методичні рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами
Наказ директора коледжу від 30.10.2020 року № 405 «Про призначення фахівців для організації заходів у сфері запобігання та протидії насильству»
 План роботи курсантсько-студентського самоврядування на 2-ий семестр 2020-2021н.р.
 Правила призначення та виплати стипендій курсантам, студентам КЛК ХНУВС

Голова курсантсько-студентської ради 

Пічкур Ігор Романович

Курсантсько-студентська рада Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ є невід'ємною частиною громадського самоврядування Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

     Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів та курсантів коледжу. Усі студенти та курсанти, які навчаються в коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

 • Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів, курсантів та їх участь в управлінні коледжу.
 • Студентське самоврядування є важливим елементом розвитку суспільства, що сприяє вихованню молодих управлінців та організаторів.
 • Курсантсько-студентська рада коледжу бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування, бере участь у вирішенні питань, у роботі вчених рад, висловлює думку студентів, до якої прислухається адміністрація. 

  Якщо ти енергійний та кмітливий, мудрий і активний, маєш велике бажання зробити життя коледжу цікавішим, то приєднуйся до нашої команди.

  Керівництво Курсантсько-студенської ради коледжу: 

  Голова курсантсько-студентської ради - Пічкур Ігор Романович

  Заступник голови курсантсько-студентської ради - Гиренко Вікторія Олександрівна 

  Секретар курсантсько-студентської ради - Ходін Дмитро Сергійович

  Контактна інформація:
  Адреса: 39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Перемоги 17/6 
  E-mail: studrada.klk@gmail.com

  Заступник голови курсантсько-студентської ради

  Гиренко Вікторія Олександрівна

  Секретар курсантсько-студентської ради

  Ходін Дмитро Сергійович