Працівниками Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС – відповідальною з академічної доброчесності та гендерних питань кандидаткою економічних наук Мариною Петченко, співробітниками відділу організації наукової роботи та гендерних питань кандидатом технічних наук Вадимом Орлом і кандидаткою економічних наук Ольгою Глазуновою – проведено семінар для керівників студентських наукових робіт щодо основних організаційних аспектів участі в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галузями знань і спеціальностями.

На семінарі було окреслено важливість актуальності, новизни тематики роботи та її практична реалізація, методів та моделей для проведення науково-дослідної роботи, апробація отриманих результатів. Також розглянули основні критерії оцінювання робіт, вимоги щодо їх оформлення і супроводжуючих документів, приділили увагу дотриманню правил і принципів академічної доброчесності та академічного письма.

Проведений семінар підвищив рівень обізнаності керівників наукових робіт та здобувачів вищої освіти у підготовці робіт для участі у конкурсі студентських наукових робіт.

КЛК ХНУВС