Інспектор наукового відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ Наталія Довбиш закінчила чотирьохтижневий онлайн-курс «Гендерний підхід на місцевому рівні в Україні».

Курс розроблений у рамках проєкту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні» у партнерстві з Асоціацією міст України та Мережею асоціацій органів місцевого самоврядування в Південно-Східній Європі (NALAS) та реалізується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи як частина Плану дій Ради Європи для України на 2018–2021 роки.

Онлайн-курс спрямований на покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні через посилення інституційних структур, підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в діяльності, запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також підтримки більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування.

Набуті знання та навички будуть використані при розробці та реалізації заходів з гендерних питань, що заплановані до проведення науковим відділом у 2021році.