У даний час все більша увага приділяється питанням активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, формуванню у них нового інтерактивного мислення. Поруч із традиційними методами реалізації навчання повноправне місце при підготовці майбутніх фахівців у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС займає бінарна модель навчання. Вона передбачає інтегральну технологію засвоєння матеріалу і являє собою нестандартну форму реалізації міжпредметних зв'язків. Це взаємодія двох спеціалістів - педагога і фахівця, яка переростає у творчий процес студентів і формує в них креативне мислення. Саме тому 27 листопада 2019р. головою циклової комісії української та іноземної мов Оксаною Савченко за участю завідувача канцелярії Ольги Фєдосєєвої було проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни “Діловодство” з теми “Побудова служби діловодства” у навчальній групі ООТдср -18-2(спеціальність: 073 Менеджмент. Організація обслуговування на транспорті). Під час ознайомлення з роботою канцелярії Ольга Фєдосєєва зупинилася на особливостях роботи підрозділу коледжу, а саме: на організації діловодства в навчальному закладі, структурі та функціях служби діловодства, управлінні службою діловодства та умовах праці фахівців цього підрозділу.

Бінарне заняття було побудовано таким чином, щоб продемонструвати студентам процес ведення діловодства, роз'яснити загальні положення щодо структури підрозділу, а також поєднати теоретичні знання, отримані студентами під час вивчення теми, із практичними навичками й уміннями.

Перебуваючи в канцелярії, студенти поставили питання працівникам і завідувачу канцелярії щодо побудови служби діловодства у коледжі. Наступний етап навчального заняття відбувся в аудиторії, де викладач Оксана Савченко зупинилася на особливостях роботи служби діловодства в цілому. У ході проведення бінарного заняття були заслухані доповіді студентів, які підготували реферати на зазначену тему. Також студентам навчальної групи було запропоновано творче завдання, під час роботи з яким вони склали план роботи персоналу служби діловодства.

Підсумовуючи усе вищевикладене, зазначу, що під впливом нестандартності заняття у студентів виникає зацікавленість, активізується емоційна і логічна пам'ять та сприйняття навчального матеріалу, загострюється спостережливість, інтенсивніше працює уява, виховується уміння використовувати теоретичні знання у нестандартних виробничих ситуаціях, а також відбувається обмін досвідом, який поширюється не тільки на студентів, але й одночасно виступає ефективною формою вивчення досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності. Дякую працівникам та завідувачу канцелярії Ользі Фєдосєєвій за надану кваліфіковану допомогу під час підготовки та проведення бінарного заняття. Впевнена, що
набуті студентами знання, уміння і навички стануть їм у нагоді під час виконання професійних обов'язків.

Голова циклової комісії української та іноземної мов Оксана Савченко