В Кременчуцькому льотному коледжі Харківському національному університеті внутрішніх справ здійснює роботу експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Аеронавігація» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у складі керівника експертної групи Мірненка Володимира Івановича (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського) та членів експертної групи Якуніної Ірини Леонідівни (Льотна академія Національного авіаційного університету) та Шульженко Марини Анатоліївни (Херсонський національний технічний університет, здобувач вищої освіти). Експерти зустрілися з гарантом освітньо-професійної програми, керівництвом коледжу, науково-педагогічними працівниками, стейкхолдерами, здобувачами вищої освіти, представниками курсантсько-студентського самоврядування, адміністративним персоналом та представниками допоміжних структурних підрозділів. Експертна група відвідала спеціалізовані аудиторії циклової комісії авіаційного транспорту, бібліотеку, спортивний комплекс, курсантську їдальню та аеродром Велика Кохнівка.