22 та 23 січня 2020 року в Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ проходив комплексний екзамен за фахом спеціальності 073 Менеджмент (Організація обслуговування на транспорті). Комплексний екзамен за фахом приймала екзаменаційна комісія у складі:
- голова комісії к.е.н., доцент кафедри менеджменту Класичного приватного Університету Кабанова Олена Олександрівна;
- заступник голови завідувач відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки КЛК ХНУВС, викладач-методист, Кравченко Наталія Володимирівна;
- члени комісії та екзаменатори:

голова циклової комісії менеджменту організацій транспорту, к.е.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Цимбалістова Олена Абдурахимівна,
викладач циклової комісії менеджменту організацій транспорту, к.е.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Харченко Марина Валеріївна,
викладач циклової комісії менеджменту організацій транспорту, спеціаліст Черніхова Олена Сергіївна.

До складання комплексного екзамену за фахом було допущено 19 студентів ІV курсу навчальної групи ООТдбср-16-1 освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, спеціальності 073 Менеджмент (Організація обслуговування на транспорті). Комплексний екзамен за фахом проводився в діловій обстановці. Результати комплексного екзамену за фахом були оголошені після оформлення відповідних протоколів засідання екзаменаційної комісії. Під час проведення екзамену конфліктних ситуацій не виникало. Зауважень щодо забезпечення організації роботи екзаменаційної комісії не виявлено. Слід відзначити високий рівень підготовки студентів, які показали відмінні результати при здачі комплексного екзамену за фахом, зокрема Білявської Аліни Вадимівни, Вевдюк Світлани Миколаївни, Козловської Анастасії Вячеславівни. Екзаменаційна комісія постановила присвоїти студентам кваліфікацію молодший спеціаліст з організації обслуговування на транспорті.