Завідувач відділення Авіаційного транспорту, електроенергетики і управління, кандидат технічних наук, викладач вищої категорії

Бойко Сергій Миколайович

Відділення Авіаційного транспорту, електроенергетики і управління є структурним підрозділом навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ функціонує з 2019 року та є правонаступником відділення Авіаційного транспорту, електроенергетики і управління Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету. До складу відділення входять: циклова комісія Авіаційного транспорту, циклова комісія Авіаційного та радіоелектронного обладнання,  циклова комісія Управління та адміністрування та циклова комісія Менеджменту організацій транспорту. До складу циклових комісій входять висококваліфіковані спеціалісти, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти, кандидати наук, доктори наук, доценти, професори.

Стратегії (напрями реалізації місії)

Завданням відділення є підготовка фахівців авіаційно-технічного напряму освітнього ступеня бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст денної та заочної форми навчання, а саме:

Підготовка фахівців денної та заочної форм навчання на  основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, бакалавр:

  • за спеціальністю 173 «Авіоніка», спеціалізація «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів», освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
  • за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізація «Льотна експлуатація повітряних суден», освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
  • за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізація «Технічне обслуговування повітряних суден i двигунів», освітньо- кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
  • за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізація «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами», освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
  • за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електромеханіка», освітній ступінь бакалавр;
  • за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізація «Аеронавігація», освітній ступінь бакалавр;
  • за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізація «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден i авіадвигунів», освітній ступінь бакалавр;
  • за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізація «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів», освітній ступінь бакалавр;
  • за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Логістика», освітній ступінь бакалавр;
  • за спеціальністю 071 «Облік i оподаткування», спеціалізація «Облік i аудит», освітній ступінь бакалавр.

 Склад навчально-методичного кабінету:

Бойко Сергій Миколайович – к.т.н., викладач вищої категорії; завідувач відділення Авіаційного транспорту, електроенергетики і управління;

Середа Олена Олександрівна – секретар-друкарка відділення Авіаційного транспорту, електроенергетики і управління;

Заливча Інна Валентинівна – завідувач лабораторії навчального відділу.

Контактна інформація:

тел. (095) 547-50-04

Е-mail: ateu.nv.klk@gmail.com