Голова циклової комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання, викладач, спеціаліст першої категорії

Шахова Олена Валеріївна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія авіаційного і радіоелектронного обладнання є структурним підрозділом відділення авіаційного транспорту, електроенергетики і управління Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.
Історія циклової комісії:
Циклова комісія розпочала свою роботу з початку заснування Кременчуцького льотного коледжу у 1960 році. Спочатку вона входила до складу циклової комісії Спеціальних предметів авіаційної техніки. На початку 80-х років циклова комісія була остаточно відокремлена і перейменована на циклову комісію авіаційного і радіоелектронного обладнання. В той час на цикловій комісії працювали висококваліфіковані викладачі, такі як Роппа Е.М., Булгаков А.С., Колонтаєвський І.А., Ткаченко В.П., Фаткін С.С., лаборанти Колєснік О.М., Колєснік В.М. та інші. Завдяки їхній праці були створені і облаштовані аудиторії за типами повітряних суден, лабораторії та процедурні тренажери. З роками неодноразово змінювалися керівники циклової комісії, постійно оновлювався науково-педагогічний склад. Станом на початок 2020 року на цикловій комісії авіаційного і радіоелектронного обладнання працює 10 осіб, з яких: 6 кандидатів технічних наук і зокрема вчене звання професора – 1 особа, доцента – 2 особи, 2 викладачі-методисти, 3 викладачі вищої категорії, 2 викладачі першої категорії. Також роботу циклової комісії забезпечують три завідувача лабораторій. З 2020 року циклову комісію очолює голова циклової комісії, спеціаліст першої категорії Шахова Олена Валеріївна. Циклова комісія є випусковою за двома спеціальностями: 173 Авіоніка (спеціалізація експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація: електромеханіка) освітнього ступеня бакалавр.

Науково-педагогічний склад циклової комісії здійснює проведення всіх видів навчальних занять з 57 навчальних дисциплін, зокрема основними з них є : «Авіаматеріалознавство», «Авіаційне обладнання вертольоту Мі-8МТВ», «Авіаційне та радіоелектронне обладнання», «Авіаційне та радіоелектронне обладнання вертольоту Мі-2», «Авіаційне та радіоелектронне обладнання вертольоту Мі-8МТВ», «Авіаційні електричні машини», «Авіаційні прилади та інформаційно-вимірювальні системи авіоніки», «Авіаційні прилади та системи авіоніки», «Авіоніка», «Бортові системи автоматичного керування польотом», «Бортові електрифіковані комплекси», «Бортові пілотажно-навігаційні комплекси», «Діагностична техніка та комплекси», «Експлуатація АіРЕО АК-1-3», «Експлуатація АіРЕО Мі-2», «Експлуатація АіРЕО Мі-8МТВ», «Електричні машини і апарати», «Електричні системи і мережі», , «Електроніка, мікросхемотехніка та мікропроцесорні пристрої», «Електрообладнання ПС», «Електропобутове устаткування», «Електропостачання ПС», «Електропривод в системах авіоніки ПС», «Електротехніка та електроніка», «Енергоощадність та альтернативні джерела енергії», «Засоби контролю та реєстрації параметрів польоту», «Зв’язок (засоби комунікації)», «Комп’ютерні інтегровані системи авіоніки», «Лазерні та оптоелектронні прилади повітряних суден», «Моделювання та методи оптимізації електромеханічних систем», «Основи проектування електромеханічних систем», «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем», «Основи теорії кіл», «Світлотехнічна техніка та комплекси», «Теорія автоматичного управління», «Технічна експлуатація авіоніки», «Технологія виробництва електричних машин і апаратів», «Технологія експлуатації, ремонту та обслуговування електромеханічних систем», «Цифрова техніка / Електронні інструментальні системи» та інші.

Головною метою циклової комісії АіРЕО є забезпечення комплексної підготовки авіаційного спеціаліста, розвиток його творчих здібностей, вміння формулювати і вирішувати проблеми своєї спеціальності та творчо використовувати свої знання в своїй практичній діяльності.

Головні завдання циклової комісії:
- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;
- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються цикловою комісією;
- організація і здійснення на належному методичному рівні навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
- формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
- підготовка та систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються цикловою комісією;
- збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами циклової комісії під час проведення занять, поза навчальної роботи, перепідготовки та стажування;
- керівництво науковою роботою курсантів, слухачів і студентів, організація роботи проблемних гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури;
- проведення профорієнтаційної роботи серед учнів середніх загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів;
- моніторинг потреб авіапідприємств для допомоги працевлаштування випускників.

Для забезпечення навчального процесу з навчальних дисциплін колективом циклової комісії розроблені навчальні та робочі програми, методичні рекомендації та тексти лекцій. Під час проведення занять з навчальних дисциплін використовувались наочні, дидактичні, технічні матеріали: плакати, стенди, електрифіковані тренажери, презентації, відеоролики та інші. Викладачами циклової комісії постійно оновлюються вказівки, які необхідні для вивчення дисциплін, що закріплені за цикловою комісією.

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, є авторами великої кількості наукових публікацій, патентів, науково-дослідних робіт, наукових посібників, монографій тощо. Деякі викладачі циклової комісії є інструкторами та екзаменаторами теоретичної підготовки слухачів за вимогами «Part-66», «Part-147» є розробниками навчально-методичної документації, відповідно цих стандартів.

Метою підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців на цикловій комісії курсанти залучаються до наукових досліджень під час відвідування проблемних гуртків, зокрема на цикловій комісії їх сім. Викладачі циклової комісії активно приймають участь у профорієнтаційний роботі коледжу.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Гаврилюк Юрій Миколайович

професор циклової комісії

кандидат технічних наук

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Шмельов Юрій Миколайович

заступник директора коледжу,

кандидат технічних наук,  

викладач циклової комісії 

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Шокарьов Дмитро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

викладач циклової комісії

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Юрко Олексій Олексійович

кандидат технічних наук, доцент

викладач циклової комісії

спеціаліст

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Волканін Євген Євгенович

кандидат технічних наук

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гончар Сергій Володимирович

кандидат наук з державного управління

викладач циклової комісії

спеціаліст

 

Хебда Альона Сергіївна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

 

Стущанський Юрій Васильович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Голованов Сергій Леонідович

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

Колєснік Олег Миколайович

завідувач лабораторії циклової комісії

спеціаліст