Голова циклової комісії

соціально-гуманітарних дисциплін

та фізичної підготовки

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Кірюхіна Марина Володимирівна

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки є структурним підрозділом відділення планування навчального процесу загальноосвітньої підготовки Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Історія циклової комісії  

В 2020 році відбулося об’єднання двох циклових комісій -  циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та циклової комісії фізичного виховання.

     Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін була створена на основі розділення циклової комісії соціально-економічних та гуманітарних  дисциплін. У 2005 році перейменована на циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін. Постійно розвиваючись та оновлюючись, неодноразово змінювала свою назву і підпорядкування. Циклова комісія фізичного виховання була створена з початку заснування коледжу.

     Науково-педагогічний склад циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки працює на підставі Конституції України, Закону «Про вищу освіту», директивних документів МВС України, наказів та розпоряджень ректора ХНУВС, рішень вченої ради ХНУВС та вченої ради коледжу, Положення про циклову (предметну) комісію, посадових інструкцій та функціональних обов’язків.

     . З 2018 року циклову комісію очолює  Кірюхіна Марина Володимирівна.

     На цикловій комісії працює 9 осіб, з яких: вісім атестованих викладачів, сім викладачів вищої категорії, один з яких має рівень викладача-методиста, один доцент, кандидат політичних наук, кандидат історичних наук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, один викладач другої категорії.

     Циклова комісія забезпечує проведення всіх видів навчальних занять за такими навчальними дисциплінами: «Всесвітня історія», «Географія», «Господарське право», «Громадянська освіта», «Етика ділового спілкування», «Захист Вітчизни», «Історія науки і техніки», «Історія України», «Історія України ХХ ст.», «Історія України та української культури», «Історія української культури», «Комерційне право», «Культурологія», «Логіка», «Основи конституційного права», «Основи політології, правознавства та психології», «Основи правознавства», «Основи філософських знань», «Основи соціології та філософії», «Політологія», «Правове забезпечення логістики», «Правознавство», «Психологія», «Соціологія», «Транспортне право», «Трудове право», «Філософія», «Філософія та релігієзнавство», «Основи політології та психології», «Фізична культура», «Фізичне виховання».

     Основні напрямки наукової роботи циклової комісії:

 • соціально-політичні детермінанти демократичних трансформацій пострадянської України;
 • використання інноваційних технологій в процесі викладання психології у вищих навчальних закладах;
 • правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.
 • вплив антропометричних показників студентів та курсантів на якість фізичної підготовки;
 • взаємозв’язок здорового способу життя з рівнем здоров’я курсантів та студентів.

     За останні роки викладачами циклової комісії було видано: навчальний посібник «Політична еліта України»: лекційний курс і практикум О.С.Гончарова, О.А.Матета, 2018 р.; конспект лекцій «Основи психології» Ю.В.Кошева, 2017 р., Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи психології” Ю.В.Кошева, 2017 р.; Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи психології” Ю.В.Кошева, 2017 р.; навчальний посібник «Транспортне право» О.В.Хомяк, 2018 р.; .Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 073 Менеджмент з дисципліни «Правознавство» О.В.Хомяк, 2017 р.; Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять для студентів спеціальності 073 Менеджмент з дисципліни «Правознавство» О.В.Хомяк, 2017р.; Конспект лекцій «Трудове право» для студентів спеціальності 073 Менеджмент  О.В.Хомяк, 2017 р.; Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» М.В.Кірюхіна, 2018 р.; Методичні вказівки щодо вивчення студентами заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» М.В.Кірюхіна, 2018 р.; Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» М.В.Кірюхіна, 2018 р., Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для курсантів і студентів всіх спеціальностей: «Фізична та технічна підготовка курсантів та студентів в процесі занять з футболу», Галата О.В., 2016 р.; «Засоби та методи розвитку сили», Галата О.В., 2016 р.; «Засоби та методи розвитку швидкості», Галата О.В., 2016 р.; «Профілактика та запобігання травматизму під час занять фізичним вихованням», Галата О.В., 2018 р.; «Тактична та психологічна підготовка курсантів та студентів в процесі занять з футболу», Галата О.В., 2018 р.; «Використання нетрадиційних методів зміцнення здоров’я в фізичному вихованні», Ложченко О.В., 2018 р.; «Особливості досягнення оздоровчого ефекту в умовах різних форм занять фізичним вихованням», Ложченко О.В.,2018 р.; «Самостійні заняття фізичними вправами студентської молоді», Ложченко О.В., 2018 р.; «Види контролю в процесі занять фізичним вихованням», Бондаренко Ю.А., 2018 р.; «Спритність як фізична якість людини. Основи методики розвитку спритності.», Бондаренко Ю.А., 2018 р.; «Самостійні заняття легкою атлетикою студентської молоді», Гуменний В.С., 2020 р.

     На заняттях циклової комісії використовуються наочні, дидактичні та технічні матеріали: стенди, плакати, тестові завдання, навчальні фільми, слайди при цьому активно використовується мультимедійне обладнання, завдяки якому відбувається демонстрація мультимедійних презентацій за всіма темами з дисциплін циклової комісії.

     Викладачі циклової комісії беруть активну участь у виховній роботі, що проводиться в коледжі (у тому числі у заходах, присвячених Дню незалежності України, Акту Соборності України, Дню пам’яті героїв Крут та ін.), організовують та проводять тижні права, олімпіади, тематичні круглі столи, лекції та виховні бесіди на історичну та суспільно-політичну тематику, присвячену ювілейним та пам’ятним датам історії України, організовують та проводять  Олімпійські уроки, Олімпійські тижні, тижні змагання на першість КЛК ХНУВС з таких видів спорту:

 • футбол;
 • міні-футбол;
 • настільний теніс;
 • шахи;
 • волейбол;
 • баскетбол.

     Збірні команди коледжу беруть участь в Зональній першості м. Кременчука в залік Спартакіади ВНЗ І-ІІ р.а. спортивних ігор Полтавщини.

     Викладачі циклової комісії постійно та активно приймають участь в профорієнтаційній роботі коледжу.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Матета Олексій Анатолійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

кандидат політичних  наук

доцент

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гуменний Віктор Степанович

Викладач циклової комісії

кандидат наук з фізичного виховання та спорту

спеціаліст

Переглянути профіль ORCID

Литвиненко Дмитро Анатолійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

кандидат історичних наук

Переглянути профіль у Google Академії

Кошева Юлія Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль ORCID

Хомяк Ольга Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категоріЇ

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Бондаренко Юрій Анатолійович

Викладач циклової комісії

спеціаліст першої категорії

Переглянути профіль ORCID

Галата Олег Вікторович

Викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Переглянути профіль ORCID

Ложченко Олександр Володимирович

викладач циклової комісії

спеціаліст другої категорії

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

39605 м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6.

Новий корпус КЛК, каб. 305
E-Mail: sgd.nv.klk@gmail.com