Голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін
спеціаліст першої категорії

Кірюхіна Марина Володимирівна

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Історія циклової комісії  Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін була створена на основі розділення циклової комісії соціально-економічних та гуманітарних  дисциплін. У 2005 році перейменована на циклову комісію соціально-гуманітарних дисциплін. Постійно розвиваючись та оновлюючись, неодноразово змінювала свою назву і підпорядкування.

Станом на початок 2020 року на цикловій комісії працюють 6 осіб, з яких: шість атестованих викладачів, чотири викладача вищої категорії, двоє з яких мають рівень викладача-методиста, один доцент, кандидат політичних наук, кандидат історичних наук, два викладача першої категорії.

Науково-педагогічний склад циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін працює на підставі Конституції України, Закону «Про вищу освіту», директивних документів МВС України, наказів та розпоряджень ректора ХНУВС, рішень Вченої ради ХНУВС та вченої ради коледжу, Положення про циклову комісію, посадових інструкцій та функціональних обов’язків. З 2018 року циклову комісію очолює голова циклової комісії Кірюхіна Марина Володимирівна.

Циклова комісія забезпечує проведення всіх видів навчальних занять за 29 навчальними дисциплінами, у тому числі: «Всесвітня історія», «Географія», «Господарське право», «Громадянська освіта», «Етика ділового спілкування», «Захист Вітчизни», «Історія науки і техніки», «Історія України», «Історія України ХХ ст.», «Історія України та української культури», «Історія української культури», «Комерційне право», «Культурологія», «Логіка», «Основи конституційного права», «Основи політології, правознавства та психології», «Основи правознавства», «Основи філософських знань», «Основи соціології та філософії», «Політологія», «Правове забезпечення логістики», «Правознавство», «Психологія», «Соціологія», «Транспортне право», «Трудове право», «Філософія», «Філософія та релігієзнавство», «Основи політології та психології».

Основні напрямки наукової роботи циклової комісії:

  • соціально-політичні детермінанти демократичних трансформацій пострадянської України;
  • використання інноваційних технологій в процесі викладання психології у вищих навчальних закладах;
  • правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

За останні роки викладачами циклової комісії було видано: навчальний посібник «Історія науки і техніки» В.Д.Братенші, 2018р.; конспект лекцій «Історія науки і техніки» В.Д.Братенші, 2018; конспект лекцій «Історія української культури» В.Д.Братенші, 2018 р.; конспект лекцій «Логіка», 2018 р.; навчальний посібник «Політична еліта України»: лекційний курс і практикум О.С.Гончарова, О.А.Матета, 2018 р.; конспект лекцій «Основи психології» Ю.В.Кошева, 2017 р., Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи психології” Ю.В.Кошева, 2017 р.; Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи психології” Ю.В.Кошева, 2017 р.; навчальний посібник «Транспортне право» О.В.Хомяк, 2018 р.; .Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 073 Менеджмент з дисципліни «Правознавство» О.В.Хомяк, 2017 р.; Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять для студентів спеціальності 073 Менеджмент з дисципліни «Правознавство» О.В.Хомяк, 2017р.; Конспект лекцій «Трудове право» для студентів спеціальності 073 Менеджмент  О.В.Хомяк, 2017 р.; Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» М.В.Кірюхіна, 2018 р.; Методичні вказівки щодо вивчення студентами заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» М.В.Кірюхіна, 2018 р.; Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» М.В.Кірюхіна, 2018 р.

На цикловій комісії працює науковий гурток та проблемна група з філософії «Аксіологічні проблеми молоді в сучасній Україні» (керівник – Братенші В.Д.).

На заняттях циклової комісії використовуються наочні, дидактичні та технічні матеріали: стенди, плакати, тестові завдання, навчальні фільми, слайди при цьому активно використовується мультимедійне обладнання, завдяки якому відбувається демонстрація мультимедійних презентацій за всіма темами з дисциплін циклової комісії.

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у виховній роботі, що проводиться в коледжі (у тому числі у заходах, присвячених Дню незалежності України, Акту Соборності України, Дню памяті героїв Крут та ін.), організовують та проводять тижні права, олімпіади, тематичні круглі столи, лекції та виховні бесіди на історичну та суспільно-політичну тематику, присвячену ювілейним та пам’ятним датам історії України.

Викладачі циклової комісії приймають участь в профорієнтаційній роботі коледжу.

ВИКЛАДАЧІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Братенші Валерій Данилович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

Матета Олексій Анатолійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

викладач-методист

кандидат політичних  наук

доцент

Литвиненко Дмитро Анатолійович

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

кандидат історичних наук  

Кошева Юлія Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст вищої категорії

Хомяк Ольга Володимирівна

викладач циклової комісії

спеціаліст першої категоріЇ

 

Контактна інформація:

39605 м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6.

Новий корпус КЛК, каб. 305
E-Mail: sgd.nv.klk@gmail.com