З 10 по 12 червня 2021 року у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ проходитиме повторна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Аеронавігація».

Гарантом освітньо-професійної програми «Аеронавігація» є кандидат технічних наук, доцент Андрій Тарасцев, який організовуює та координує діяльність щодо розроблення, реалізації впровадження, моніторингу та перегляду освітньо-професійної програми, а також забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за цією освітньо-професійною програмою.

КЛК ХНУВС