Відповідальною за академічну доброчесність в Кременчуцькому  льотному  коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ кандидаткою економічних наук Мариною Петченко дистанційно проведено черговий науковий семінар для здобувачів вищої освіти на тему «Академічне письмо».

Під час семінару спікерка наводила приклади з власного досвіду, набутого під час проходження нею семінарів-практикумів, вебінарів, курсів, закордонного наукового стажування з питань академічної доброчесності.

Під час семінару було розглянуто наступні питання: понятійний апарат з питань академічного письма, академічної доброчесності, компетентності, якими повинні володіти здобувачі освіти для якісного академічного письма; основні види порушень в академічному письмі та відповідальність; структура академічного письма; технологічні рішення та профілактичні заходи в коледжі; правила цитування та посилання в академічних текстах; стандарти для оформлення посилань і списку використаних джерел в Україні, а також міжнародні стилі оформлення наукових публікацій, рекомендовані МОН України.

У науковому заході взяли участь здобувачі вищої освіти, представники наукових гуртків коледжу: Олег Олійник, Владислав Остапчук, Антон Тихонов, Карина Роік, Катерина Дорошенко, Едуард Олексієнко, Єгор Піддубний, Євгеній Гапон, Євгеній Курінний, Дмитро Прядко, Владислав Тарасенко, Марк Котелевич.

Після завершення семінару були надані відповіді на поставлені учасниками запитання. Набуті знання та компетенції учасники наукового семінару будуть використовувати під час написання академічних текстів освітнього та наукового характеру.

КЛК ХНУВС