Для курсантів другого курсу навчальних груп ТМдбср-18-1 та ТМдбср-18-2, спеціальність 272 Авіаційний транспорт, освітньо-професійна програма Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів, освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст.

Заміщення вакантного бюджетного місця буде проходити на конкурсній основі за рейтингом успішності результатів 1-го семестру 2019-2020 н.р.